Resultats de la cerca frase exacta: 460

Fitxes de l'Optimot  | Sintaxi
101. Oracions condicionals i concessives: temps verbal / Condicional perfet o pretèrit plusquamperfet de subjuntiu? / hauria vingut o hagués vingut?
Font Fitxes de l'Optimot
Per expressar una realitat que ja no és possible o una condició irrealitzable es fa servir el condicional perfet. Aquest temps verbal apareix en l'oració principal de les oracions condicionals i de les oracions concessives, que són aquelles que indiquen un obstacle o una dificultat que no [...]
102. 'arrel de', 'a rel de' o 'arran de'?
Font Fitxes de l'Optimot
arran de L'expressió arran de significa 'gairebé tocant, fregant un objecte, al mateix nivell'. Per exemple: Aquells ocells volen arran de terra. En sentit figurat, té un valor causal i vol dir 'com a conseqüència de'. No s'accepten les expressions arrel de o a rel de. Per exemple: Vaig [...]
103. 'cuidar de' o 'cuidar-se de'? / cuidar (règim verbal)
Font Fitxes de l'Optimot
cuidar-se de El verb cuidar, en el sentit de 'tenir cura d'algú o d'alguna cosa', és transitiu i, per tant, exigeix complement directe. També s'utilitza la forma cuidar-se per fer referència a 'tenir cura d'un mateix'. Per exemple: Ha de cuidar la mare perquè està malalta. Cuida't, que fas [...]
104. 'entossudir-se amb' o 'entossudir-se en'? / 'entossudir-se': règim verbal
Font Fitxes de l'Optimot
entossudir-se en una cosa El verb entossudir-se, que és intransitiu pronominal i significa 'mantenir-se ferm en una resolució, un propòsit, una opinió, etc.', regeix la preposició en. Per exemple: S'ha entossudit en una proposta que no té ni cap ni peus. S'entossudeix en la seva actitud.  [...]
105. 'l'encanta' o 'li encanta'? / encantar (règim verbal)
Font Fitxes de l'Optimot
l'encanta li encanta Amb el significat de 'plaure en alt grau, captivar', el verb encantar pot ser transitiu o intransitiu. Per exemple:  La veu d'aquest noi encanta tots els públics (ús transitiu) La veu d'aquest noi encanta a tots els públics (ús intransitiu) A l'Aïda l'encanten els [...]
106. 'L'interessa' o 'Li interessa'? / interessar (règim verbal)
Font Fitxes de l'Optimot
interessar, quan té aquest significat, sigui transitiu, és a dir, que porti un complement directe. Per exemple: Això no interessa l'auditori. L'interessa veure els pisos / La interessa veure els pisos. A aquestes noies no les interessa el futbol. L'ús transitiu o intransitiu d'aquest verb no implica [...]
107. 'participar a' o 'participar en'? / participar (règim verbal)
Font Fitxes de l'Optimot
El verb participar regeix la preposició en quan té el significat de 'tenir o prendre part en alguna cosa'. Per exemple: Si voleu participar en el programa cal que ens envieu un correu electrònic. Tothom ha participat en l'organització de l'acte.  [...]
108. Concordança entre un adjectiu i dos o més noms
Font Fitxes de l'Optimot
Quan un adjectiu complementa dos o més noms que tenen gènere diferent, l'adjectiu hi concorda en masculí plural. Per exemple: En aquest carrer hi ha cotxes i furgonetes abandonats. S'han comprat un tamboret i una cadira rústics. Ara bé, si es vol evitar el contacte entre un nom femení i un [...]
109. Concordança entre un nom i dos o més adjectius
Font Fitxes de l'Optimot
Quan més d'un adjectiu complementa el mateix nom, es pot escriure aquest nom en plural i coordinar els adjectius per evitar que l'expressió sigui repetitiva. Per exemple: Ara debaten l'aplicació dels models bilingüe i plurilingüe. Només resoldrem el primer i tercer enigmes. Cal lluitar pels progr [...]
110. 'en un minut' o 'd'aquí a un minut'? / 'dintre de poc' o 'd'aquí a poc'? / Nova gramàtica
Font Fitxes de l'Optimot
Pàgines  11 / 46 
<< Anterior  Pàgina  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  Següent >>