Resultats de la cerca frase exacta: 1,752

Fitxes de l'Optimot
81. 'volguent' o 'volent'?
Font Fitxes de l'Optimot
El gerundi del verb voler és volent. Malgrat que col·loquialment aquest verb també adopta la forma volguent, cal evitar aquest gerundi en contextos formals.  [...]
82. 'volguer' o 'voler'?
Font Fitxes de l'Optimot
Aquest verb presenta una única forma d'infinitiu: voler. Malgrat que col·loquialment aquest verb també adopta la forma volguer, cal evitar aquest infinitiu en contextos formals.  [...]
83. anxovat o enxubat?
Font Fitxes de l'Optimot
Per anomenar un espai que no té ventilació o qualsevol cosa que està atapeïda, es fan servir les formes anxovat, anxovada o bé enxubat, enxubada, que signifiquen el mateix. Per exemple: Quan vaig entrar a la casa, no havien ventilat i estava ben anxovada. Aquell pis és petit: de moment no tenen [...]
84. liberal o lliberal?
Font Fitxes de l'Optimot
Els adjectius liberal i lliberal es poden usar indistintament amb el significat de 'llarg en el recompensar, en el donar' o bé 'que manifesta una actitud de tolerància i diàleg'. Per exemple: Ha estat un soci fundador liberal. Crec que podràs parlar de tot amb ella, és molt lliberal.  [...]
85. medicina o medecina?
Font Fitxes de l'Optimot
Tant el nom medecina com el nom medicina són formes vàlides, però no sempre són intercanviables. La paraula medicina té dos significats diferents. D'una banda, s'aplica a la ciència que estudia la salut i la malaltia, i els mitjans de prevenir i guarir les malalties. Per exemple: La medicina al [...]
86. pujar o apujar?
Font Fitxes de l'Optimot
Cal diferenciar entre el verb pujar i el verb apujar. Segons el significat que tingui, pujar pot ser intransitiu o transitiu, mentre que el verb apujar és sempre transitiu. Així, el verb pujar, quan significa 'anar de baix a dalt', és intransitiu. Per exemple: Pujarem dalt dels cims. No [...]
87. ajuda o ajut?
Font Fitxes de l'Optimot
88. al·locució o elocució?
Font Fitxes de l'Optimot
Totes dues formes són correctes, però tenen significats diferents. Una al·locució és un discurs breu. Per exemple: L'al·locució del director no em va agradar. En canvi, una elocució és la manera d'articular els sons. També fa referència a la tria i col·locació dels mots amb què s'expressen els pe [...]
89. al·logen o halogen?
Font Fitxes de l'Optimot
Totes dues formes són correctes, però tenen significats diferents. El mot al·logen significa 'originat fora del lloc actual'. Per exemple: Una llengua al·lògena. En canvi, el mot halogen fa referència a qualsevol element del grup dels halògens (és a dir, el grup d'elements químics amb capacitat d [...]
90. al·ludir o eludir?
Font Fitxes de l'Optimot
Totes dues formes són correctes, però tenen significats diferents. El verb al·ludir significa 'referir-se a una persona o a una cosa sense esmentar-la'. Per exemple: Va al·ludir al contrincant diverses vegades. En canvi, el verb eludir significa 'evitar (una dificultat, una obligació, etc.), amb [...]
Pàgines  9 / 176 
<< Anterior  Pàgina  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  Següent >>