Resultats de la cerca frase exacta: 30

Fitxes de l'Optimot
1. Ús de l'article davant dels noms de persona, d'animals i d'objectes singulars / 'en Pau Casals' o 'Pau Casals'?
Font Fitxes de l'Optimot
2. xifres o lletres? ordinals amb xifres / Martí Primer o Martí I? Joan Pau Segon o Joan Pau II?
Font Fitxes de l'Optimot
, nivells, etc.: la pàgina 5 el capítol 2 (o el capítol II) el nivell 2 d'anglès (o el nivell II d'anglès) 4. El número de pis i de porta en les adreces: carrer de les Acàcies, 23, 1r 5a 5. Els nombres que acompanyen els noms de reis i papes (amb xifres romanes): Martí I (no Martí Primer), Joan Pau II [...]
3. Sigla de en pau descansi: RIP, DEP o EPD?
Font Fitxes de l'Optimot
La sigla de en pau descansi és EPD, equivalent català de la sigla llatina RIP ('requiescat in pace'), que també s'utilitza internacionalment en anglès ('rest in peace'). També és habitual l'ús de la sigla DEP ('descansi en pau').  [...]
4. Combinació de pronoms en singular: 'l'hi', 'la hi', 'els hi', 'les hi' / Combinacions de complement indirecte singular i complement directe determinat / Combinacions de dos pronoms / Nova gramàtica
Font Fitxes de l'Optimot
El pronom li substitueix el complement indirecte de tercera persona del singular. En canvi, els pronoms el, la, els les substitueixen un complement directe determinat. Per exemple:  La mare li dona l'esmorzar (La mare dona l'esmorzar a en Pau).  La mare el dona a en Pau (La mare dona l'esmorzar a [...]
5. Concordança en oracions amb subjecte format per coordinació amb 'tant... com...' / 'Venen tant ell com ella' o 'Ve tant ell com ella'?
Font Fitxes de l'Optimot
darrere del verb, malgrat que la concordança en plural és la més habitual, també és possible conjugar el verb en singular. Per exemple: Vindran de viatge amb nosaltres tant la Maria com en Pau. Vindrà de viatge amb nosaltres tant la Maria com en Pau.  [...]
6. És correcte endegar un negoci?
Font Fitxes de l'Optimot
endegar un negoci El verb endegar és correcte amb el sentit de començar, emprendre, engegar, iniciar, etc. Per exemple: En Pau va endegar un negoci de tancaments metàl·lics. L'Ajuntament de la ciutat ha endegat una iniciativa per afavorir la integració laboral de les persones amb diversitat [...]
7. Els verbs psicològics
Font Fitxes de l'Optimot
directe quan són transitius; mentre que si adopten la forma pronominal (obsessionar-se o emocionar-se), l'experimentador fa la funció de subjecte. Per exemple: La feina obsessiona en Pau (en Pau fa de complement directe). En Pau s'obsessiona per la feina (en Pau és el subjecte). Cal tenir en compte que [...]
8. 'el contrari' i 'al contrari'? / 'tot el contrari' i 'tot al contrari'? / 'ben al contrari' i 'ben el contrari'?
Font Fitxes de l'Optimot
La construcció el contrari és un sintagma nominal format per l'article el i el substantiu contrari, i fa referència a una cosa que s'oposa radicalment a una altra. Pot aparèixer acompanyat de tot (tot el contrari). Per exemple: La pau és el contrari de la guerra. Aquesta proposta és tot el [...]
9. Elisió de la preposició en coordinacions
Font Fitxes de l'Optimot
En una coordinació de sintagmes preposicionals en què les preposicions són iguals, es pot suprimir la segona i coordinar els complements si la interpretació dels elements es considera que és unitària o única. Per exemple: El pis d'en Pau i la Jana presenta un estat lamentable. (hi ha un sol pis [...]
10. 'almenys' o 'al menys'?
Font Fitxes de l'Optimot
euros. En canvi, l'expressió al menys està formada per la preposició a seguida de l'article el i de l'adverbi menys. Per exemple: Ho has preguntat al menys indicat: en Pau no en sap res, de tota aquesta història. També es pot trobar aquesta construcció amb el significat de 'tan poc com sigui [...]
Pàgines  1 / 3 
Pàgina  1  2  3  Següent >>