Resultats de la cerca frase exacta: 64

Fitxes de l'Optimot
51. Criteris de redacció de l'albarà
Font Fitxes de l'Optimot
L'albarà és un document que s'utilitza per justificar la sortida de mercaderies del magatzem del venedor o la venedora i per confirmar que s'han lliurat al comprador o la compradora. Habitualment, se n'estenen tres exemplars: un queda en poder de qui fa la venda i els altres dos són lliurats amb [...]
52. Exemple de querella
Font Fitxes de l'Optimot
AL JUTJAT [...] [...], procurador dels tribunals, en nom de [...], la representació de la qual acredito mitjançant l'escriptura de poder especial que adjunto degudament validada, comparec davant d'aquest Jutjat, sota la direcció lletrada de [...], i formulo querella per [...], que, d'acord amb [...]
53. Exemple de recurs
Font Fitxes de l'Optimot
de no presentats. 3. M'és imprescindible conèixer la qualificació de la prova esmentada per poder continuar aquest procés selectiu i presentar-me a la prova següent, que tindrà lloc el dia 12 de novembre de 2001. SOL·LICITO: Que es modifiqui la resolució objecte d'aquest recurs i que em sigui [...]
54. Sigles: pronunciació
Font Fitxes de l'Optimot
(ema-essa-dos).  Pronunciació desplegada: aquest tipus de sigles es llegeixen desglossant tots els elements que formen el sintagma substituït per la sigla. Per exemple: CGPJ (Consell General del Poder Judicial), IPECC (Institut de Projecció Exterior de la Cultura Catalana).  [...]
55. Usos abusius dels possessius / 'Reculli el seu premi' o 'Reculli el premi'?
Font Fitxes de l'Optimot
. (i no Han rentat els seus cabells) Es va posar les mans al cap. (i no Va posar les seves mans al cap) 3. Es pot fer servir una forma verbal en lloc del possessiu. Per exemple: No t'oblidis del carnet, és imprescindible presentar-lo per poder accedir al recinte. (millor que és imprescindible la seva [...]
56. Criteris de redacció de la provisió
Font Fitxes de l'Optimot
orgànica del poder judicial articles 206 i 208 de la Llei d'enjudiciament civil article 141 de la Llei d'enjudiciament criminal El fonament per a l'estructuració d'aquest document és l'article 208 de la Llei d'enjudiciament civil i l'article 248 de la Llei orgànica del poder judicial. D'acord amb [...]
57. Criteris de redacció de la denúncia
Font Fitxes de l'Optimot
58. Criteris de redacció de la sentència
Font Fitxes de l'Optimot
Llei orgànica del poder judicial estableixen altres característiques de les sentències: Les sentències es poden dictar oralment quan ho autoritza la llei. Són sentències fermes aquelles contra les quals no es pot interposar cap recurs, llevat dels extraordinaris que estableixi la llei. El [...]
59. Criteris de redacció dels escrits jurídics de les parts en la fase de desenvolupament
Font Fitxes de l'Optimot
no és imprescindible i, si hi apareix, es redueix a una remissió a les actuacions, atès que l'escriptura de poder ja ha estat presentada anteriorment. 3. Cos Aquest apartat és específic per a cada tipus de document i, com a norma general, es redueix a una exposició dels fets o dels motius pels [...]
60. Criteris de redacció de la interlocutòria
Font Fitxes de l'Optimot
redacció d'aquest document cal tenir en compte els requisits establerts per la legislació vigent: articles 245 i 248 de la Llei orgànica del poder judicial articles 206 i 208 de la Llei d'enjudiciament civil article 141 de la Llei d'enjudiciament criminal Segons l'article 208 de la Llei [...]
Pàgines  6 / 7 
<< Anterior  Pàgina  1  2  3  4  5  6  7  Següent >>