Resultats de la cerca frase exacta: 4

Fitxes de l'Optimot  | Sintaxi
1. Ús del verb anar en expressions temporals / en el que va d'any o des de principi d'any?
Font Fitxes de l'Optimot
, etc.) per expressar el període de temps que ha transcorregut dins d'un marc temporal determinat. En aquest cas, es poden fer servir expressions com ara des de principi de + expressió temporal, durant + expressió temporal, des que + verb començar + expressió temporal, etc. Per exemple: Des que ha [...]
2. 'a començament de' o 'a començaments de'? / 'a mitjan' o 'a mitjans de'? / 'a final de' o 'a finals de'? / Nova gramàtica
Font Fitxes de l'Optimot
Per indicar l'inici d'un període de temps, es poden utilitzar les construccions a començament de o a principi de. Aquestes construccions també poden aparèixer en plural. Per exemple: a començament d'any o a començaments d'any a principi de mes o a principis de mes Per indicar el final d'un [...]
3. Construccions absolutes de participi / 'arribats a aquest punt...', 'dit això...', etc.
Font Fitxes de l'Optimot
4. circumstancials (signes de puntuació) / oracions subordinades adverbials (signes de puntuació)
Font Fitxes de l'Optimot
Un complement circumstancial és un complement del verb que expressa la circumstància en què es desenvolupa l'acció. Pot expressar lloc, temps, manera, etc. Sovint els complements circumstancials es poden col·locar en diverses posicions de la frase: al principi, intercalats o al final. Segons la [...]