Resultats de la cerca frase exacta: 4

Fitxes de l'Optimot  | Sintaxi
1. Ús del verb anar en expressions temporals / en el que va d'any o des de principi d'any?
Font Fitxes de l'Optimot
, etc.) per expressar el període de temps que ha transcorregut dins d'un marc temporal determinat. En aquest cas, es poden fer servir expressions com ara des de principi de + expressió temporal, durant + expressió temporal, des que + verb començar + expressió temporal, etc. Per exemple: Des que ha [...]
2. 'a començament de' o 'a començaments de'? / 'a mitjan' o 'a mitjans de'? / 'a final de' o 'a finals de'? / Nova gramàtica
Font Fitxes de l'Optimot
3. Construccions absolutes de participi / 'arribats a aquest punt...', 'dit això...', etc.
Font Fitxes de l'Optimot
tens interès...'). Aquests participis solen aparèixer a principi de frase (tot i que també és possible trobar-los al final o al mig de l'oració) i concorden amb l'element que els segueix. De vegades, es reforcen amb les expressions un cop o una vegada. Per exemple: Un cop arribats a aquest punt, toca [...]
4. circumstancials (signes de puntuació) / oracions subordinades adverbials (signes de puntuació)
Font Fitxes de l'Optimot
Un complement circumstancial és un complement del verb que expressa la circumstància en què es desenvolupa l'acció. Pot expressar lloc, temps, manera, etc. Sovint els complements circumstancials es poden col·locar en diverses posicions de la frase: al principi, intercalats o al final. Segons la [...]