Resultats de la cerca frase exacta: 4

Fitxes de l'Optimot  | Sintaxi
1. Ús del verb anar en expressions temporals / en el que va d'any o des de principi d'any?
Font Fitxes de l'Optimot
, etc.) per expressar el període de temps que ha transcorregut dins d'un marc temporal determinat. En aquest cas, es poden fer servir expressions com ara des de principi de + expressió temporal, durant + expressió temporal, des que + verb començar + expressió temporal, etc. Per exemple: Des que ha [...]
2. 'a començament de' o 'a començaments de'? / 'a mitjan' o 'a mitjans de'? / 'a final de' o 'a finals de'? / Nova gramàtica
Font Fitxes de l'Optimot
Per indicar l'inici d'un període de temps, es poden utilitzar les construccions a començament de o a principi de. Aquestes construccions també poden aparèixer en plural. Per exemple: a començament d'any o a començaments d'any a principi de mes o a principis de mes Per indicar el final d'un [...]
3. Construccions absolutes de participi / 'arribats a aquest punt...', 'dit això...', etc.
Font Fitxes de l'Optimot
tens interès...'). Aquests participis solen aparèixer a principi de frase (tot i que també és possible trobar-los al final o al mig de l'oració) i concorden amb l'element que els segueix. De vegades, es reforcen amb les expressions un cop o una vegada. Per exemple: Un cop arribats a aquest punt, toca [...]
4. circumstancials (signes de puntuació) / oracions subordinades adverbials (signes de puntuació)
Font Fitxes de l'Optimot