Resultats de la cerca frase exacta: 2

1. Pronoms relatius amb antecedent humà: qui, que o el qual? / l'home qui ha vingut o l'home que ha vingut?
Font Fitxes de l'Optimot
2. Pronoms relatius amb antecedent en funció de subjecte: que o el qual? / el noi el qual ha vingut o el noi que ha vingut?
Font Fitxes de l'Optimot
Dins d'una oració de relatiu adjectiva (és a dir, aquella que fa referència a un antecedent explícit i el complementa), quan el pronom fa la funció de subjecte es fa servir que o el qual segons el tipus d'oració. 1. En oracions explicatives En general s'usa el pronom relatiu que en les oracions [...]