Resultats de la cerca frase exacta: 23

Diccionari castellà-català
11. grato (castellà)
Font Diccionari castellà-català d'Enciclopèdia Catalana (4a edició)
-ta adj 1 grat -a. 2 favorable, esperançador -a. En espera de su grata respuesta, tot esperant la vostra resposta favorable. 3 me es muy grato decirle em plau de comunicar-vos.  [...]
12. exaltar (castellà)
Font Diccionari castellà-català d'Enciclopèdia Catalana (4a edició)
v tr 1 [elevar] exaltar. Exaltar a un cardenal al pontificado, exaltar un cardenal al pontificat. 2 exaltar. Aquella respuesta exaltó su indignación, aquella resposta exaltà la seva indignació. v pron 3 exaltar-se. ¡Cómo se exalta, cuando discute!, com s'exalta, quan discuteix! [...]
13. consabido (castellà)
Font Diccionari castellà-català d'Enciclopèdia Catalana (4a edició)
-da adj 1 conegut -uda, sabut -uda. La consabida respuesta, la resposta coneguda. 2 [repetido] típic -a. Nos gastó la consabida broma de apagarnos la luz, ens va fer la típica broma d'apagar-nos el llum. 3 [acostumbrado] habitual. Estaba fumando el consabido cigarro, estava fumant l'habitual [...]
14. calificar (castellà)
Font Diccionari castellà-català d'Enciclopèdia Catalana (4a edició)
v tr 1 [atribuir cierta cualidad] qualificar. Esta respuesta puede calificarse de impertinente, aquesta resposta es pot qualificar d'impertinent. 2 [un examen] qualificar. 3 [clasificar] qualificar. Estas palabras le califican de ligero, aquestes paraules el qualifiquen de lleuger. 4 gram [...]
15. despistar (castellà)
Font Diccionari castellà-català d'Enciclopèdia Catalana (4a edició)
] despistar-se, perdre's. 4 fig despistar-se, desorientar-se, desconcertar-se. Se despistó con su respuesta, es despistà amb la seva resposta.  [...]
16. espera (castellà)
Font Diccionari castellà-català d'Enciclopèdia Catalana (4a edició)
17. soplar (castellà)
Font Diccionari castellà-català d'Enciclopèdia Catalana (4a edició)
resposta. 6 fig [juego de damas] bufar. 7 fam [delatar] delatar, xerrar. 8 fam [birlar] pispar, afanar, rampinyar. 9 fam [un cachete] ventar, clavar, etzibar. 10 ¡sopla! fig i fam bufa!, mosca!v pron fam i p fr 11 [zamparse] cruspir-se, clavar-se. Se sopló una docena de pasteles, es va cruspir [...]
18. llenar (castellà)
Font Diccionari castellà-català d'Enciclopèdia Catalana (4a edició)
[colmar] omplir. Su respuesta me llenó de confusión, la seva resposta em va omplir de confusió. 6 [cumplir] complir, satisfer. La obra no llenaba las condiciones del contrato, l'obra no complia les condicions del contracte. 7 [satisfacer] omplir, satisfer. Esto llena mis esperanzas, això omple les [...]
19. pensar (castellà)
Font Diccionari castellà-català d'Enciclopèdia Catalana (4a edició)
[Se conjuga como: apretar] v tr 1 pensar. Piensa bien la respuesta, pensa bé la resposta. 2 [tener intención] pensar. Nosotros pensamos salir a las seis, nosaltres pensem sortir a les sis. 3 [creer, opinar] pensar-se pron, creure, semblar intr. Pienso que ahora no es el momento oportuno, em [...]
20. salida (castellà)
Font Diccionari castellà-català d'Enciclopèdia Catalana (4a edició)
tiene salida en la carretera, aquest carrer dona accés a la carretera. 25 tener salida para todo fig tenir resposta per a tot.  [...]
Pàgines  2 / 3 
<< Anterior  Pàgina  1  2  3  Següent >>