Resultats de la cerca frase exacta: 23

Diccionari castell-catal
11. grato (castell)
Font Diccionari castell-catal d'Enciclopdia Catalana (4a edici)
-ta adj 1 grat -a. 2 favorable, esperanador -a. En espera de su grata respuesta, tot esperant la vostra resposta favorable. 3 me es muy grato decirle em plau de comunicar-vos.  [...]
12. exaltar (castell)
Font Diccionari castell-catal d'Enciclopdia Catalana (4a edici)
v tr 1 [elevar] exaltar. Exaltar a un cardenal al pontificado, exaltar un cardenal al pontificat. 2 exaltar. Aquella respuesta exalt su indignacin, aquella resposta exalt la seva indignaci. v pron 3 exaltar-se. Cmo se exalta, cuando discute!, com s'exalta, quan discuteix! [...]
13. consabido (castell)
Font Diccionari castell-catal d'Enciclopdia Catalana (4a edici)
-da adj 1 conegut -uda, sabut -uda. La consabida respuesta, la resposta coneguda. 2 [repetido] tpic -a. Nos gast la consabida broma de apagarnos la luz, ens va fer la tpica broma d'apagar-nos el llum. 3 [acostumbrado] habitual. Estaba fumando el consabido cigarro, estava fumant l'habitual [...]
14. calificar (castell)
Font Diccionari castell-catal d'Enciclopdia Catalana (4a edici)
v tr 1 [atribuir cierta cualidad] qualificar. Esta respuesta puede calificarse de impertinente, aquesta resposta es pot qualificar d'impertinent. 2 [un examen] qualificar. 3 [clasificar] qualificar. Estas palabras le califican de ligero, aquestes paraules el qualifiquen de lleuger. 4 gram [...]
15. despistar (castell)
Font Diccionari castell-catal d'Enciclopdia Catalana (4a edici)
] despistar-se, perdre's. 4 fig despistar-se, desorientar-se, desconcertar-se. Se despist con su respuesta, es despist amb la seva resposta.  [...]
16. espera (castell)
Font Diccionari castell-catal d'Enciclopdia Catalana (4a edici)
l'espera de. En espera de su grata respuesta, en espera de la vostra resposta favorable. 6 en la espera de que p fr tot esperant que. 7 estar a la espera de esperar, viure en l'expectativa de, estar a l'expectativa de.  [...]
17. soplar (castell)
Font Diccionari castell-catal d'Enciclopdia Catalana (4a edici)
resposta. 6 fig [juego de damas] bufar. 7 fam [delatar] delatar, xerrar. 8 fam [birlar] pispar, afanar, rampinyar. 9 fam [un cachete] ventar, clavar, etzibar. 10 sopla! fig i fam bufa!, mosca!v pron fam i p fr 11 [zamparse] cruspir-se, clavar-se. Se sopl una docena de pasteles, es va cruspir [...]
18. llenar (castell)
Font Diccionari castell-catal d'Enciclopdia Catalana (4a edici)
[colmar] omplir. Su respuesta me llen de confusin, la seva resposta em va omplir de confusi. 6 [cumplir] complir, satisfer. La obra no llenaba las condiciones del contrato, l'obra no complia les condicions del contracte. 7 [satisfacer] omplir, satisfer. Esto llena mis esperanzas, aix omple les [...]
19. pensar (castell)
Font Diccionari castell-catal d'Enciclopdia Catalana (4a edici)
[Se conjuga como: apretar] v tr 1 pensar. Piensa bien la respuesta, pensa b la resposta. 2 [tener intencin] pensar. Nosotros pensamos salir a las seis, nosaltres pensem sortir a les sis. 3 [creer, opinar] pensar-se pron, creure, semblar intr. Pienso que ahora no es el momento oportuno, em [...]
20. salida (castell)
Font Diccionari castell-catal d'Enciclopdia Catalana (4a edici)
Pgines  2 / 3 
<< Anterior  Pgina  1  2  3  Segent >>