Resultats de la cerca frase exacta: 5

Fitxes de l'Optimot
1. Repetició de dos o més adverbis acabats en '-ment' / Nova gramàtica
Font Fitxes de l'Optimot
2. Elisió de la preposició en coordinacions
Font Fitxes de l'Optimot
En una coordinació de sintagmes preposicionals en què les preposicions són iguals, es pot suprimir la segona i coordinar els complements si la interpretació dels elements es considera que és unitària o única. Per exemple: El pis d'en Pau i la Jana presenta un estat lamentable. (hi ha un sol pis [...]
3. abreviatures (punt o barra inclinada)
Font Fitxes de l'Optimot
Les abreviatures duen, al final, un punt o una barra inclinada. Si s'utilitza la barra inclinada no es fa servir el punt. Exemples: fra. (factura) m/fra (la meva factura) Cal no confondre la barra com a signe d'abreviació amb la barra com a signe de divisió: no s'ha de suprimir el punt [...]
4. dada cuenta
Font Fitxes de l'Optimot
Àrea temàtica Dret
judicial i l'article 178 de la Llei d'enjudiciament civil, ha complert el secretari o la secretària de manera prèvia a la resolució judicial, no és indispensable i, tot i que es podria fer servir una fórmula com ara Havent-se-me'n donat compte, és preferible suprimir aquesta construcció. [...]
5. Ús de la preposició 'de' en les vies urbanes / Adreces postals (escriptura)
Font Fitxes de l'Optimot
, carrer Gran de Gràcia.  En les adreces que s'escriuen amb la designació genèrica de la via urbana abreujada és possible, si es vol reduir l'espai que ocupen, suprimir la preposició i l'article. Per exemple: rda. del Guinardó o rda. Guinardó.  [...]