Resultats de la cerca frase exacta: 8

Fitxes de l'Optimot  | Convencions
1. euros amb decimals (lectura)
Font Fitxes de l'Optimot
. Alguna vegada es poden trobar quantitats amb més de dos decimals. Cal tenir en compte que en aquests casos aquests decimals no són cèntims; així, es pot escriure 23,04 euros i llegir vint-i-tres euros i quatre cèntims, però si s'escriu 35,1243 euros s'ha de llegir trenta-cinc coma u dos quatre tres euros.  [...]
2. Exemples d'invitació
Font Fitxes de l'Optimot
convidar-vos a l'acte d'inauguració dels nous locals de l'Associació. Dia: 23 d'abril de 2009 Hora: 8 del vespre Lloc: plaça del Mestre Estalella, 7  Reus, abril de 2009 Per consultar altres models d'invitació, en podeu trobar en aquest enllaç de la pàgina web del Programa d'identificació visual de la [...]
3. ordenació alfabètica de mots (indicacions generals) / l'alfabet i l'ordre alfabètic
Font Fitxes de l'Optimot
apareixen en l'alfabet i que mereixen una sèrie de consideracions. Són aquests: ç, ll, l·l, el grup ny, el grup ch i la grafia castellana ñ. En l'ordenació alfabètica, la ç es tracta com si fos una c, de manera que en la llista alfabètica podem trobar alternats mots amb c i amb ç. En cas que dos mots [...]
4. majúscules o minúscules en enumeracions
Font Fitxes de l'Optimot
administratius es poden trobar enumeracions encapçalades per formes del tipus atès que... o vist que..., separades en paràgrafs que acaben amb un punt i coma o una coma abans del verb principal. En aquest cas cada paràgraf comença amb majúscula inicial. Per exemple: Atès que els municipis on encara no s'han [...]
5. Abreviatures, sigles i símbols: criteris generals d'ús
Font Fitxes de l'Optimot
Perquè un text sigui clar i fàcilment comprensible, l'ús que es fa de les abreviacions (abreviatures, sigles i símbols) ha de ser molt mesurat i, en tots els casos, coherent i pertinent. Per aquest motiu, hi ha una sèrie de criteris generals que ajuden a trobar el punt d'equilibri entre la [...]
6. Criteris de redacció de la carta
Font Fitxes de l'Optimot
(post data: després de la data) o PS (post scriptum: després de l'escrit). En aquest apartat, també s'hi poden trobar les inicials de qui redacta (en majúscules) separades per una barra inclinada de les inicials de qui transcriu el text (en minúscules), per exemple: CD/mc. Identificació de [...]
7. Criteris de redacció de l'ofici
Font Fitxes de l'Optimot
d'un punt de vista de tramitació formal és la del registre de sortida. 6. Informació ocasional En aquest apartat podem trobar el detall dels documents que s'annexen a l'ofici. També hi poden figurar, si no apareixen a l'apartat de les referències, les inicials (en majúscules) de qui redacta l'ofici [...]
8. Criteris de redacció de la convocatòria de reunió
Font Fitxes de l'Optimot