Resultats de la cerca criteris: 55

1. Equivalències castellà - català. inaplazable adj  [PDF, 932 kB]
Font Criteris de traducció de textos normatius del castellà al català
Criteris lingüístics de la Direcció General de Política Lingüística
2. Equivalències castellà - català. injustificable adj  [PDF, 932 kB]
Font Criteris de traducció de textos normatius del castellà al català
Criteris lingüístics de la Direcció General de Política Lingüística
injustificable adj - injustificable adj Que no pot ser justificat. [...]
3. Equivalències castellà - català. irrefutable adj  [PDF, 932 kB]
Font Criteris de traducció de textos normatius del castellà al català
Criteris lingüístics de la Direcció General de Política Lingüística
irrefutable adj - irrefutable adj Que no pot ser refutat. [...]
4. Equivalències castellà - català. irrevocable adj  [PDF, 932 kB]
Font Criteris de traducció de textos normatius del castellà al català
Criteris lingüístics de la Direcció General de Política Lingüística
irrevocable adj - irrevocable adj Que no pot ser revocat. [...]
5. Equivalències castellà - català. inalienable adj  [PDF, 932 kB]
Font Criteris de traducció de textos normatius del castellà al català
Criteris lingüístics de la Direcció General de Política Lingüística
inalienable adj - inalienable adj Dit del bé que no pot ser alienat. [...]
6. Equivalències castellà - català. advertencia f  [PDF, 932 kB]
Font Criteris de traducció de textos normatius del castellà al català
Criteris lingüístics de la Direcció General de Política Lingüística
advertencia f-advertència f Comunicació feta per una autoritat en què indica a algú que faci o no faci alguna cosa amb relació a un procés o un afer, indicant que, en cas de no obeir, pot ser penat,multat, perseguit legalment, etc. [...]
7. Equivalències castellà - català. causar estado loc v  [PDF, 932 kB]
Font Criteris de traducció de textos normatius del castellà al català
Criteris lingüístics de la Direcció General de Política Lingüística
causar estado loc v - causar estat loc v Una resolució, esdevenir definitiva, de manera que no pot ser objecte de recurs. [...]
8. Nom. Nominalitzacions  [PDF, 932 kB]
Font Criteris de traducció de textos normatius del castellà al català
Criteris lingüístics de la Direcció General de Política Lingüística
1. Identificació de la qüestió El recurs de la nominalització, que consisteix a emprar un nom verbal en substitució d'un verb, no és incorrecte, però abusar-ne pot afectar la intel·ligibilitat del text. La presente Ley tiene por objeto la transposición de la Directiva 93/13/CEE, de 5 de abril de [...]
9. Equivalències castellà - català. indiviso -a adj  [PDF, 932 kB]
Font Criteris de traducció de textos normatius del castellà al català
Criteris lingüístics de la Direcció General de Política Lingüística
indiviso -a adj - indivís -a adj Dit del bé que no pot ser dividit o repartit. CA: Propietat indivisa. Llegat indivís. Herència indivisa. [...]
10. Equivalències castellà - català. advertencia f  [PDF, 932 kB]
Font Criteris de traducció de textos normatius del castellà al català
Criteris lingüístics de la Direcció General de Política Lingüística
advertencia f - advertiment m Comunicació feta per una autoritat en què indica a algú que faci o no faci alguna cosa amb relació a un procés o un afer, però sense indicar que, en cas de no obeir, pot ser penat,multat, perseguit legalment, etc. [...]
Pàgines  1 / 6 
Pàgina  1  2  3  4  5  6  Següent >>