Resultats de la cerca fitxes de l'Optimot: 2,291

1. Ús no sexista del llenguatge / Recursos per evitar un ús sexista del llenguatge: formes genèriques, formes dobles i formes concretes
Font Fitxes de l'Optimot
2. formes genèriques: girs en l'expressió / ús no sexista del llenguatge
Font Fitxes de l'Optimot
La forma genèrica és un recurs inclusiu, és a dir, que inclou tots dos sexes. Aquest recurs té l'avantatge que permet evitar les marques de gènere gramatical en la redacció de textos administratius i per tant l'especificació de sexe. Un dels recursos per evitar l'ús no sexista del llenguatge és [...]
3. ús no sexista del llenguatge / formes genèriques: professions, titulacions i càrrecs
Font Fitxes de l'Optimot
alguns recursos per evitar un ús no sexista del llenguatge: Anomenar l'acció o la funció en comptes de la persona. Per exemple: màster en edició en comptes de màster en formació d'editors; contracte d'interinitat en comptes de contracte  d'interí. Anomenar l'organisme en comptes de la persona. Per [...]
4. formes dobles / ús no sexista del llenguatge
Font Fitxes de l'Optimot
s'encarregarà de la reutilització dels llibres de text. Cal tenir en compte, però, que s'han de prioritzar recursos que no comporten l'ús de formes dobles i limitar-les als casos en què es vulgui fer visibles les dones. Pel que fa a les formes abreujades, el seu ús només és adequat en textos [...]
5. Formes concretes / Ús no sexista del llenguatge
Font Fitxes de l'Optimot
Comes, traductores Així doncs, és més adequat dir: En l'acte, presidit pel president de la Generalitat, Pere Aragonès, i per la presidenta del Parlament, Anna Erra, [...] que no pas: En l'acte, presidit pels presidents de la Generalitat i del Parlament, Pere Aragonès i Anna Erra, [...]  [...]
6. Formes dobles: concordança / Ús no sexista del llenguatge
Font Fitxes de l'Optimot
'aquest recurs i prioritzar-ne d'altres que no comportin l'ús de formes dobles.  Quan es fan servir denominacions dobles, es pot utilitzar únicament l'article corresponent al primer element enumerat, per facilitar la lectura del text. I quan els articles apareixen precedits de preposicions, aquestes [...]
7. formes dobles abreujades: partició / ús no sexista del llenguatge
Font Fitxes de l'Optimot
Les denominacions abreujades es poden formar escrivint la terminació femenina després d'una barra inclinada. Tot i que hi ha diferents sistemes per establir quina ha de ser aquesta terminació, es recomanen les pautes següents:  Si la forma masculina no té cap marca i la femenina acaba en -a, es [...]
8. formes genèriques: mots col·lectius / ús no sexista del llenguatge
Font Fitxes de l'Optimot
ara personal, cos, plantilla, població, equip, etc. Així doncs, en comptes de dir:  Les funcions dels auxiliars de l'Administració de justícia. Els assessors s'hi han deixat la pell. El nombre d'aturats ha augmentat. Els ciutadans s'han revoltat. Els metges no saben quin és el diagnòstic. Els [...]
9. formes genèriques: persona i part / ús no sexista del llenguatge
Font Fitxes de l'Optimot
demandant la part arrendatària No s'ha d'abusar d'aquest recurs perquè pot anar en contra de l'economia lingüística. Per exemple, en comptes de: Ja has trucat a la persona que col·loca o arregla llums i instal·lacions elèctriques d'aigua i gas?  direm:  Ja has trucat al lampista? També cal evitar l'ús [...]
10. Accent diacrític: ús o us?
Font Fitxes de l'Optimot
Hi ha un curt nombre de mots que porten un accent distintiu (anomenat diacrític) per diferenciar-los d'altres mots que s'escriuen igual, amb els quals es podrien confondre. És el cas de ús i us. S'escriu ús en el cas següent: amb el significat d''acció de fer servir una cosa': Fa un bon ús [...]
Pàgines  1 / 230 
Pàgina  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  Següent >>