Resultats de la cerca fitxes de l'Optimot: 8

1. Combinacions col·loquials de verb + pronom feble o pronom feble + verb / di-us-e, emportà-us-el, mirem's-e, anem's-en, permete't, ens e surt, ens en anem
Font Fitxes de l'Optimot
De vegades quan s'afegeix un pronom feble a una forma verbal es creen combinacions pròpies de la llengua oral, que no són adequades en els registres formals. Quan es volen reproduir per escrit aquestes combinacions col·loquials es poden produir canvis ortogràfics, com ara la pèrdua de la [...]
2. Infinitius acabats en -er àton i imperatius acabats en -es àton / coneixe't, convence-us, digue-li, vulgue-ho
Font Fitxes de l'Optimot
3. Imperatiu del verb dir + pronom feble: diga'm o digue'm?
Font Fitxes de l'Optimot
La segona persona de singular de l'imperatiu del verb dir és digues. En conseqüència, quan es combina amb un pronom feble, s'obtenen les combinacions següents: digues-me, digues-li, digues-nos, digues-ho, etc. Per exemple: Digues-me si podreu participar en el col·loqui de la tardor. Digues-li que [...]
4. Apostrofació dels pronoms febles / Combinacions de dos pronoms
Font Fitxes de l'Optimot
pronom el, com l'article masculí, també s'apostrofa davant de vocal o hac. Per exemple: l'hi pren (el + hi); l'en treu (el + en). Darrere del verb també es compleix aquesta norma, però amb una restricció: quan es combinen dos pronoms, no es pot posar més d'un apòstrof darrere del verb. Per exemple [...]
5. Els accents diacrítics / Plural, compostos i derivats dels mots amb accents diacrítics
Font Fitxes de l'Optimot
quinze monosíl·labs d'ús freqüent: bé: 'benefici', adverbi, conjunció, interjecció be: 'anyell', nom de la lletra b déu: 'divinitat' deu: 'font', nombre 10, verb deure, verb dar és: verb ésser/ser es: pronom feble, article salat, nom de la lletra e en plural mà: 'part terminal del braç' ma: possessiu [...]
6. El relatiu possessiu / Com es diu cuyo en català?
Font Fitxes de l'Optimot
Un recurs per expressar pertinença o possessió és utilitzar la construcció formada per la preposició de + el pronom relatiu el qual (la qual, els quals, les quals), que se situa darrere del nom que complementa. Per exemple: L'església el campanar de la qual és romànic rep moltes visites cada any [...]
7. hem, em, amb / 'em fet' o 'hem fet'?
Font Fitxes de l'Optimot
sempre va seguit d'un participi (del verb que sigui): hem + participi. Per exemple: Hem decidit que anirem a viure junts. Hem dit de fer-ho tan aviat com sigui possible. em La forma em és un pronom feble de primera persona que s'utilitza quan cal substituir un complement verbal (equivalent a 'a mi') o [...]
8. Complement directe introduït per la preposició a
Font Fitxes de l'Optimot
del compte. c) En les relatives amb el pronom el qual, aquest pronom va precedit de la preposició a si la relativa és especificativa. En el cas de les explicatives, també cal la preposició si és el complement directe del verb seguir o d'un verb psicològic del tipus obsessionar; tret d'aquests casos [...]