Resultats de la cerca criteris: 3

1. Noms referits a coses. Esdeveniments històrics, culturals i festius  [PDF, 175 kB]
Font Criteris de traducció de noms, denominacions i topònims
Criteris lingüístics de la Secretaria de Política Lingüística
el humanismo Però: la Renaixença la Renaixença 3.2.4. Congressos, convencions, jornades i simposis Sovint els congressos, convencions, jornades i simposis són certàmens multilingües i ja presenten la seva denominació en diverses llengües. Per aquest motiu, si la llengua d'arribada és una de les [...]
2. Funció distintiva. Noms propis referits a coses. Activitats educatives, científiques i socials  [PDF, 853 kB]
Font Majúscules i minúscules
Criteris lingüístics de la Secretaria de Política Lingüística
3. Abreviatures. Numerals ordinals  [PDF, 313 kB]
Font Abreviacions
Criteris lingüístics de la Secretaria de Política Lingüística
'expressa amb xifres romanes, no es fa servir cap marca d'abreviació i no s'escriu cap lletra a continuació de la xifra. Aquests ordinals solen utilitzar-se en l'escriptura de noms de congressos, festivals, fires, competicions esportives, etc. III Trobada de Viles Històriques I Jornades Nacionals de [...]