Resultats de la cerca fitxes de l'Optimot: 2,985

1. Novetats ortogràfiques / Escriptura de mots prefixats amb grafies especials: prefix + majúscula, xifra, símbol, cometes o cursiva / ex-Iugoslàvia, exIugoslàvia o ex Iugoslàvia?
Font Fitxes de l'Optimot
2. Escriptura de sintagmes prefixats / Escriptura de mots amb guionet prefixats / Novetats ortogràfiques
Font Fitxes de l'Optimot
Cultura (de exsecretària) vicepresident segon del Parlament (de vicepresident) També s'escriu el prefix aglutinat amb el primer element quan el sintagma no està lexicalitzat. En aquest casos el prefix només complementa el nom, i no els seus complements. Per exemple: excompany de pis exprofessora [...]
3. Escriptura dels mots prefixats / Novetats ortogràfiques
Font Fitxes de l'Optimot
, subdirectora general, vicesecretari primer, exministre de l'Interior. 3. Per evitar la confusió amb un altre mot homògraf o en els casos de contacte entre grafies que podrien sorprendre, especialment amb el prefix ex-, es pot optar per la grafia separada: pre fixat, co rector, ex portador; ex exiliat, ex [...]
4. Pronúncia dels mots prefixats i compostos
Font Fitxes de l'Optimot
En general, a l'hora de pronunciar els mots prefixats, com ara semicercle, i els mots compostos, com economicosocial, es manté l'accent del formant de la dreta, és a dir, es conserva la vocal tònica d'aquest formant (cercle, social, respectivament), mentre que l'accent del formant de l'esquerra es [...]
5. Mots compostos i prefixats: amb e- o sense e-? / infrastructura o infraestructura?, autostop o autoestop? / Novetats ortogràfiques
Font Fitxes de l'Optimot
, etc. Aquest criteri també afecta els mots prefixats amb un manlleu adaptat que ha passat a formar part de la llengua i, per tant, ja és una paraula catalana. És el cas del mot anglès stop, que en català s'ha adaptat amb e- inicial, estop, i forma el derivat autoestop. En canvi, en els derivats i [...]
6. euros i cèntims (escriptura amb lletres)
Font Fitxes de l'Optimot
Per escriure amb lletres una quantitat en euros amb decimals se separa la part corresponent als euros i la corresponent als cèntims amb la conjunció i o amb la preposició amb. Així, tenim 45,27 (amb xifres) i quaranta-cinc euros i vint-i-set cèntims o quaranta-cinc euros amb vint-i-set cèntims [...]
7. Separació de mots a final de ratlla / Separació de mots derivats i compostos
Font Fitxes de l'Optimot
Quan s'ha de separar un mot derivat o un mot compost a final de ratlla es respecten els elements de què està format: in-imaginable (se separa respectant el prefix de negació in-) besavi se separa bes-avi (el prefix bes- significa 'dues vegades') mal-avingut (se separa respectant l'adjectiu mal [...]
8. Mots amb 'dd', 'cc' i 'gg' / Duplicació de 'd', 'c' i 'g'
Font Fitxes de l'Optimot
Les consonants d, c i g apareixen duplicades en els mots següents (i derivats): dd: addenda, addicció, addició, addicte, additiu, adductor, adduir... cc: abjecció, accelerar, accent, accepció, accés, accident, acció, fricció, objecció, succedani, succeir, tracció... gg: suggerir, suggeriment [...]
9. Separació de mots a final de ratlla
Font Fitxes de l'Optimot
A final de ratlla, en un escrit, les paraules es poden partir per continuar en la ratlla següent. Per fer aquesta partició es fa servir un guionet (-). A l'hora de separar una paraula a final de ratlla cal tenir en compte aquestes qüestions: La partició es fa respectant les síl·labes de la [...]
10. Formació de mots: el truncament en noms comuns i adjectius / 'profe' o 'professor'?
Font Fitxes de l'Optimot
més, que la forma escurçada s'ha de tractar com una paraula nova, per tant, si cal, s'accentuarà d'acord amb les regles generals d'accentuació. Per exemple: mani (de manifestació) poli (de policia) profe (de professor) corpo (de corporació) indepe (de independentista) tranqui (de tranquil) Convé [...]
Pàgines  1 / 299 
Pàgina  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  Següent >>