Resultats de la cerca fitxes de l'Optimot: 1,435

1. Escriptura dels mots prefixats / Novetats ortogràfiques
Font Fitxes de l'Optimot
2. Escriptura de sintagmes prefixats / Escriptura de mots amb guionet prefixats / Novetats ortogràfiques
Font Fitxes de l'Optimot
Quan un prefix s'adjunta a una expressió lexicalitzada (primer ministre, cascos blaus, Segona Guerra Mundial, etc.) o a un mot que porta guionet (camí-raler, nord-americà, etc.), cal deixar un espai en blanc després del prefix. Per exemple: vice primer ministre ex Unió Soviètica manifestació [...]
3. Pronúncia dels mots prefixats i compostos
Font Fitxes de l'Optimot
En general, a l'hora de pronunciar els mots prefixats, com ara semicercle, i els mots compostos, com economicosocial, es manté l'accent del formant de la dreta, és a dir, es conserva la vocal tònica d'aquest formant (cercle, social, respectivament), mentre que l'accent del formant de l'esquerra es [...]
4. Novetats ortogràfiques / Escriptura de mots prefixats amb grafies especials: prefix + majúscula, xifra, símbol, cometes o cursiva / ex-Iugoslàvia, exIugoslàvia o ex Iugoslàvia?
Font Fitxes de l'Optimot
Si un prefix va seguit d'un mot que comença amb majúscula, cal deixar un espai en blanc entre el prefix i aquest mot. Per exemple: anti OTAN ex Iugoslàvia ex URSS fluorescència anti Stokes l'Europa post Maastricht pre Il·lustració Ara bé, si el mot prefixat constitueix un nou nom propi, el pref [...]
5. Mots compostos i prefixats: amb e- o sense e-? / infrastructura o infraestructura?, autostop o autoestop? / Novetats ortogràfiques
Font Fitxes de l'Optimot
, etc. Aquest criteri també afecta els mots prefixats amb un manlleu adaptat que ha passat a formar part de la llengua i, per tant, ja és una paraula catalana. És el cas del mot anglès stop, que en català s'ha adaptat amb e- inicial, estop, i forma el derivat autoestop. En canvi, en els derivats i [...]
6. Pronúncia dels mots jo, ja
Font Fitxes de l'Optimot
En alguns parlars, el so inicial dels mots jo i ja es pronuncia com a i (iode) i no com a j (jove). La pronúncia com a i és la més general en la zona sud del nord-occidental i del central, en tortosí, en valencià i en eivissenc, i la pronúncia com a j, en la resta de l'àmbit lingüístic. Totes dues [...]
7. Els accents diacrítics / Plural, compostos i derivats dels mots amb accents diacrítics / Novetats ortogràfiques
Font Fitxes de l'Optimot
Hi ha una sèrie de mots que, tot i que segons les regles d'accentuació no s'haurien d'accentuar, porten un accent distintiu (anomenat diacrític) per diferenciar-los d'altres mots que s'escriuen igual, amb els quals es podrien confondre. Amb l'aparició de la nova Ortografia catalana de l'Institut d [...]
8. Pronúncia dels mots altre, nosaltres, vosaltres / Emmudiment de la ela a l'interior de mot
Font Fitxes de l'Optimot
En alguns parlars, espontàniament, s'emmudeix la l de l'indefinit altre (altra, altres) i dels pronoms nosaltres i vosaltres: altre (pronunciat sense ela: atre) nosaltres (pronunciat sense ela: nosatres) vosaltres (pronunciat sense ela: vosatres) Aquest emmudiment s'evita en els registres [...]
9. Pronunciació dels mots 'arbre' i 'marbre' / Emmudiment de la erra a l'interior de mot
Font Fitxes de l'Optimot
De vegades no es pronuncia la erra de determinats mots, generalment per la proximitat d'una altra erra i la dificultat de pronúncia que això comporta. És el cas, per exemple, dels mots arbre i marbre, en què generalment no es pronuncia la erra de la primera síl·laba (ar-, mar-). En parlars [...]
10. Síl·laba tònica d'alguns mots / Desplaçament accentual en mots aguts
Font Fitxes de l'Optimot
Una mostra de mots que són aguts (és a dir, que tenen l'accent a l'última síl·laba) i que sovint es pronuncien erròniament com a plans són: interval oboè iber alfil xassís elit futbol fluor zenit poliglot xandall  [...]
Pàgines  1 / 144 
Pàgina  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  Següent >>