Resultats de la cerca fitxes de l'Optimot: 3,008

1. Exemple de missatge de correu electrònic
Font Fitxes de l'Optimot
2. Criteris de redacció del missatge de correu electrònic
Font Fitxes de l'Optimot
Definició El missatge de correu electrònic és una comunicació que es transmet d'una bústia electrònica a una altra per mitjà d'un programa de correu electrònic. Criteris generals de redacció Aquest tipus de missatges es poden produir en molts àmbits. És important que des del primer moment es [...]
3. Com es diu e-mail o email en català? / correu electrònic / missatge electrònic / adreça electrònica
Font Fitxes de l'Optimot
Àrea temàtica Tecnologies de la informació i la comunicació
correu electrònic ('sistema' o 'missatge') missatge electrònic ('missatge') En català, la forma que serveix per referir-se al sistema per mitjà del qual es poden enviar i rebre missatges des d'un ordinador a un altre o a una xarxa de diversos usuaris és correu electrònic. A més d'aquest [...]
4. Abreviatura de correu electrònic
Font Fitxes de l'Optimot
c/e L'abreviatura de correu electrònic és c/e. [...]
5. Sigla de Servei Nacional (o franquícia de correu)
Font Fitxes de l'Optimot
SN La sigla de Servei Nacional és SN.  [...]
6. Abreviatura de exemple
Font Fitxes de l'Optimot
ex. L'abreviatura de exemple és ex. [...]
7. Exemple de conveni
Font Fitxes de l'Optimot
Conveni entre el Consorci per a la Normalització Lingüística, la Unió Empresarial de l'Anoia i la Delegació d'Òmnium Cultural de l'Anoia per a la promoció de l'ús de la llengua catalana en l'àmbit socioeconòmic REUNITS D'una banda, el senyor [...], president del Consorci per a la [...]
8. Exemple de demanda
Font Fitxes de l'Optimot
AL JUTJAT... Jaume Vendrell Raurich, procurador dels tribunals, en nom de l'entitat mercantil TRXSA, domiciliada a Castelldefels, al carrer de la Indústria, 36, la representació de la qual acredito mitjançant l'escriptura de poder adjunta, comparec davant d'aquest Jutjat, sota la direcció [...]
9. Exemple de denúncia
Font Fitxes de l'Optimot
AL JUTJAT DE GUÀRDIA Glòria Pau i Creus, amb el DNI 37 805 533 i amb domicili a la baixada del Rosari, 8, 43003 Tarragona, DENUNCIO: Per mitjà d'aquest escrit i d'acord amb l'article 259 i els següents de la Llei d'enjudiciament criminal, els representants legals de la companyia Plaf, SA [...]
10. Exemple de diploma
Font Fitxes de l'Optimot
El diploma és un escrit o acta que expedeix una universitat, una facultat, una escola, una societat literària, etc., que confereix un títol, un grau, una prerrogativa, un premi. Per consultar un model de diploma, podeu veure'n un a la pàgina web del Programa d'identificació visual.  [...]
Pàgines  1 / 301 
Pàgina  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  Següent >>