Resultats de la cerca criteris: 83

1. Sigles. Escriptura. Cursiva  [PDF, 313 kB]
Font Abreviacions
Criteris lingüístics de la Secretaria de Política Lingüística
2. Documentació administrativa. El certificat. Fórmula de certificació  [PDF, 734 kB]
Font Documentació jurídica i administrativa
Criteris lingüístics de la Secretaria de Política Lingüística
Com hem dit, la fórmula de certificació o fórmula final acostuma a ser impersonal. Es tracta d'una fórmula fixa, que a partir d'una estructura bàsica, pot presentar algunes variacions: I, perquè així consti, signo aquest certificat. I perquè consti signo aquest certificat. I, perquè consti i a [...]
3. Equivalències castellà - català. decaer en su derecho v intr  [PDF, 932 kB]
Font Criteris de traducció de textos normatius del castellà al català
Criteris lingüístics de la Secretaria de Política Lingüística
decaer en su derecho v intr- perdre el (seu) dret [o perdre els (seus) drets] v tr Una persona, trobar-se que ha perdut un dret perquè no ha complert algun requisit, perquè ha transcorregut el termini per executar-lo o perquè executant-lo ja ha rebut el que li pertocava. ES: La persona que no [...]
4. Equivalències castellà - català. representación f  [PDF, 932 kB]
Font Criteris de traducció de textos normatius del castellà al català
Criteris lingüístics de la Secretaria de Política Lingüística
representación f - representació f Poder atorgat legalment a un lletrat perquè representi algú en una causa. [...]
5. Equivalències castellà - català. clandestino -a adj  [PDF, 932 kB]
Font Criteris de traducció de textos normatius del castellà al català
Criteris lingüístics de la Secretaria de Política Lingüística
clandestino -a adj-clandestí -ina adj Dit d'allò que és fet d'amagat perquè és il·legal o il·lícit. [...]
6. Equivalències castellà - català. fraccionamiento m  [PDF, 932 kB]
Font Criteris de traducció de textos normatius del castellà al català
Criteris lingüístics de la Secretaria de Política Lingüística
fraccionamiento m-fraccionament m Possibilitat d'elecció de diverses lleis perquè regeixin els diversos aspectes d'una relació contractual. [...]
7. Equivalències castellà - català. busca y captura f  [PDF, 932 kB]
Font Criteris de traducció de textos normatius del castellà al català
Criteris lingüístics de la Secretaria de Política Lingüística
busca y captura f-crida i cerca f Ordre donada per un jutjat al govern perquè persegueixi i arresti un delinqüent. [...]
8. Equivalències castellà - català. emplazar v tr  [PDF, 932 kB]
Font Criteris de traducció de textos normatius del castellà al català
Criteris lingüístics de la Secretaria de Política Lingüística
emplazar v tr - citar a termini v tr Citar algú perquè comparegui davant una autoritat judicial dins un termini. [...]
9. Equivalències castellà - català. aduanar v tr  [PDF, 932 kB]
Font Criteris de traducció de textos normatius del castellà al català
Criteris lingüístics de la Secretaria de Política Lingüística
aduanar v tr - duanar v tr Fer els tràmits perquè una mercaderia surti de la duana i pagar-ne els drets corresponents. [...]
10. Documentació administrativa. La sentència. Temes pendents  [PDF, 734 kB]
Font Documentació jurídica i administrativa
Criteris lingüístics de la Secretaria de Política Lingüística
Com hem dit, aquest apartat és opcional. Els temes pendents poden quedar pen- dents perquè així ho hagin acordat els membres de l'organisme per manca d'infor- mació, per exemple, o perquè no hi ha hagut prou temps. En el primer cas, formen deduir de l'ordre del dia de la convocatòria. Altrament, n [...]
Pàgines  1 / 9 
Pàgina  1  2  3  4  5  6  7  8  9  Següent >>