Resultats de la cerca criteris: 10

1. Documentació administrativa. El certificat. Identificació de l'organisme  [PDF, 734 kB]
Font Documentació jurídica i administrativa
Criteris lingüístics de la Direcció General de Política Lingüística
2. Documentació administrativa. La citació. Identificació de l'organisme  [PDF, 734 kB]
Font Documentació jurídica i administrativa
Criteris lingüístics de la Direcció General de Política Lingüística
Pel que fa a la resta d'elements que configuren el disseny gràfic de la citació (amplada dels marges, situació del logotip, etc.), atès que no són exclusius de la citació i que afecten tota la documentació d'un organisme, cal seguir les normes o els programes de cada institució. [...]
3. Documentació administrativa. La convocatòria de reunió. Identificació de l'organisme  [PDF, 734 kB]
Font Documentació jurídica i administrativa
Criteris lingüístics de la Direcció General de Política Lingüística
Pel que fa a la resta d'elements que configuren el disseny gràfic de la convocatòria (amplada dels marges, situació del logotip, etc.), atès que no són exclusius de la con- vocatòria i que afecten tota la documentació d'un organisme, cal seguir les normes o els programes de cada institució. [...]
4. Documentació administrativa. El saluda. Identificació de l'organisme  [PDF, 734 kB]
Font Documentació jurídica i administrativa
Criteris lingüístics de la Direcció General de Política Lingüística
Pel que fa a la resta d'elements que configuren el disseny gràfic de la invitació (marges, situació del logotip, tipus de paper o cartolina, etc.), atès que no són exclu- sius d'aquest document i que afecten tota la documentació d'un organisme, cal seguir les normes o els programes de cada [...]
5. Documentació administrativa. La invitació. Identificació de l'organisme  [PDF, 734 kB]
Font Documentació jurídica i administrativa
Criteris lingüístics de la Direcció General de Política Lingüística
Pel que fa a la resta d'elements que configuren el disseny gràfic de la invitació (marges, situació del logotip, tipus de paper o cartolina, etc.), atès que no són exclu- sius d'aquest document i que afecten tota la documentació d'un organisme, cal seguir les normes o els programes de cada [...]
6. Funció distintiva. Noms propis referits a coses. Activitats educatives, científiques i socials  [PDF, 853 kB]
Font Majúscules i minúscules
Criteris lingüístics de la Direcció General de Política Lingüística
) Programes d'intercanvi, de cooperació, de mobilitat i d'R+D S'escriu amb majúscula inicial el primer mot del nom oficial del programa. Exemples: el IV Programa marc de la Unió Europea Programa nacional de projectes de recerca 27 Ma j ús cul e s i mi nús c ul es CRI T ERI S LI N GÜ ÍS T I CS Però, quan la [...]
7. Documentació administrativa. La carta. Identificació de l'organisme  [PDF, 734 kB]
Font Documentació jurídica i administrativa
Criteris lingüístics de la Direcció General de Política Lingüística
Pel que fa a la resta d'elements que configuren el disseny gràfic de la carta (amplada de marges, situació del logotip i de l'adreça, etc.), atès que afecta tota la documenta- ció d'un organisme, cal seguir les normes o els programes de cada institució. Així, en el cas de la Generalitat de [...]
8. Funció distintiva. Noms propis referits a coses. Títols d'obres, publicacions, treballs, elements d'un web i xarxes socials  [PDF, 853 kB]
Font Majúscules i minúscules
Criteris lingüístics de la Direcció General de Política Lingüística
. Vegeu els articles publicats a la columna «El llenguatge» del diari Avui . Capítols de programes de ràdio i televisió Els capítols dels programes de ràdio i televisió s'escriuen amb majúscula inicial i amb cometes. Exemple: «Ja tinc pis!» és un capítol de la sèrie de televisió Plats bruts . [...]
9. Introducció  [PDF, 175 kB]
Font Criteris de traducció de noms, denominacions i topònims
Criteris lingüístics de la Direcció General de Política Lingüística
La traducció ocupa un lloc molt important en l'intercanvi d'informació. Moltes de les relacions culturals, polítiques i econòmiques necessiten la traducció com a mitjà per garantir la comunicació. Inicialment, la Comissió Assessora de Llenguatge Administratiu, adscrita a la Direcció General de [...]
10. Funció distintiva. Noms propis referits a coses. Documents oficials i normes  [PDF, 853 kB]
Font Majúscules i minúscules
Criteris lingüístics de la Direcció General de Política Lingüística
... a la disposició transitòria quarta les disposicions finals el capítol II la secció vuitena el títol primer l'annex I el que disposa l'article 43 d'acord amb l'apartat b de l'article 2 Informes, estudis, plans, programes i projectes S'escriu amb majúscula la lletra inicial d'aquest tipus de documents [...]