Resultats de la cerca criteris: 13

1. Abreviatures. Escriptura. Partició  [PDF, 313 kB]
Font Abreviacions
Criteris lingüístics de la Secretaria de Política Lingüística
2. Documentació administrativa. El certificat. Identificació de l'organisme  [PDF, 734 kB]
Font Documentació jurídica i administrativa
Criteris lingüístics de la Secretaria de Política Lingüística
Pel que fa a la resta d'elements que configuren el disseny gràfic del certificat (amplada dels marges, situació del logotip, etc.), atès que no són exclusius del certi- ficat i que afecten tota la documentació d'un organisme, cal seguir les normes o els programes de cada institució. [...]
3. Documentació administrativa. La citació. Identificació de l'organisme  [PDF, 734 kB]
Font Documentació jurídica i administrativa
Criteris lingüístics de la Secretaria de Política Lingüística
Pel que fa a la resta d'elements que configuren el disseny gràfic de la citació (amplada dels marges, situació del logotip, etc.), atès que no són exclusius de la citació i que afecten tota la documentació d'un organisme, cal seguir les normes o els programes de cada institució. [...]
4. Documentació administrativa. La convocatòria de reunió. Identificació de l'organisme  [PDF, 734 kB]
Font Documentació jurídica i administrativa
Criteris lingüístics de la Secretaria de Política Lingüística
Pel que fa a la resta d'elements que configuren el disseny gràfic de la convocatòria (amplada dels marges, situació del logotip, etc.), atès que no són exclusius de la con- vocatòria i que afecten tota la documentació d'un organisme, cal seguir les normes o els programes de cada institució. [...]
5. Documentació administrativa. El saluda. Identificació de l'organisme  [PDF, 734 kB]
Font Documentació jurídica i administrativa
Criteris lingüístics de la Secretaria de Política Lingüística
Pel que fa a la resta d'elements que configuren el disseny gràfic de la invitació (marges, situació del logotip, tipus de paper o cartolina, etc.), atès que no són exclu- sius d'aquest document i que afecten tota la documentació d'un organisme, cal seguir les normes o els programes de cada [...]
6. Documentació administrativa. La invitació. Identificació de l'organisme  [PDF, 734 kB]
Font Documentació jurídica i administrativa
Criteris lingüístics de la Secretaria de Política Lingüística
Pel que fa a la resta d'elements que configuren el disseny gràfic de la invitació (marges, situació del logotip, tipus de paper o cartolina, etc.), atès que no són exclu- sius d'aquest document i que afecten tota la documentació d'un organisme, cal seguir les normes o els programes de cada [...]
7. Funció distintiva. Noms propis referits a coses. Activitats educatives, científiques i socials  [PDF, 853 kB]
Font Majúscules i minúscules
Criteris lingüístics de la Secretaria de Política Lingüística
) Programes d'intercanvi, de cooperació, de mobilitat i d'R+D S'escriu amb majúscula inicial el primer mot del nom oficial del programa. Exemples: el IV Programa marc de la Unió Europea Programa nacional de projectes de recerca 27 Ma j ús cul e s i mi nús c ul es CRI T ERI S LI N GÜ ÍS T I CS Però, quan la [...]
8. Documentació administrativa. La carta. Identificació de l'organisme  [PDF, 734 kB]
Font Documentació jurídica i administrativa
Criteris lingüístics de la Secretaria de Política Lingüística
Pel que fa a la resta d'elements que configuren el disseny gràfic de la carta (amplada de marges, situació del logotip i de l'adreça, etc.), atès que afecta tota la documenta- ció d'un organisme, cal seguir les normes o els programes de cada institució. Així, en el cas de la Generalitat de [...]
9. Simbols. Principals grups de símbols. Unitats monetàries  [PDF, 313 kB]
Font Abreviacions
Criteris lingüístics de la Secretaria de Política Lingüística
com ara en els preus de mercats i botigues, recollits per l'estàndard Unicode dels programes informàtics. A continuació figuren els símbols de monedes que hem considerat més habituals: (*) País o zona Nom Símbol ISO Símbol Unicode Albània lek ALL Algèria dinar algerià DZD Argentina peso argentí [...]
10. Simbols. Escriptura  [PDF, 313 kB]
Font Abreviacions
Criteris lingüístics de la Secretaria de Política Lingüística
separats (a final de ratlla, etc.) podem inserir l'espai dur (anomenat també espai sense salt o espai inseparable) per mitjà del qual la xifra i el símbol que- den soldats. Els programes d'edició de textos permeten d'introduir aquest espai. Tampoc no s'ha de dividir a final de línia un símbol format [...]
Pàgines  1 / 2 
Pàgina  1  2  Següent >>