Resultats de la cerca fitxes de l'Optimot: 2

1. Pronúncia dels mots altre, nosaltres, vosaltres / Emmudiment de la ela a l'interior de mot
Font Fitxes de l'Optimot
2. Apostrofació davant de sigles i acrònims
Font Fitxes de l'Optimot
de que els precedeixen, una pronúncia pot condicionar el criteri d'apostrofació i una grafia pot condicionar un o altre tipus de lectura. Per exemple, davant de sigles que comencen amb i o u seguides de vocal, com ara IESE (Institut d'Estudis Superiors de l'Empresa), es poden donar dues [...]