Resultats de la cerca fitxes de l'Optimot: 2

1. Pronúncia dels verbs aguar, evacuar i promiscuar / Pronúncia d'adjectius acabats en cu (innòcua, innòcues, etc.)
Font Fitxes de l'Optimot
Les formes dels verbs aguar, evacuar i promiscuar que tenen l'arrel àtona es poden pronunciar amb hiat o amb diftong. Per exemple, tant es pot pronunciar a-gu-a-ri-a, e-va-cu-a-va, pro-mis-cu-a-ré com a-gua-ri-a, e-va-cua-va, pro-mis-cua-ré. Així mateix, es poden pronunciar amb hiat o amb [...]
2. Pronunciació dels verbs adequar, liquar i obliquar / Com es pronuncien adequo, adeqües, adequa, adeqüen, adeqüi, adeqüis i adeqüin?
Font Fitxes de l'Optimot