Resultats de la cerca criteris: 616

1. Equivalències castellà - català. traidor -a m i f  [PDF, 932 kB]
Font Criteris de traducció de textos normatius del castellà al català
Criteris lingüístics de la Secretaria de Política Lingüística
2. Documentació administrativa. La invitació. Identificació de qui convida  [PDF, 734 kB]
Font Documentació jurídica i administrativa
Criteris lingüístics de la Secretaria de Política Lingüística
La identificació de qui convida, a part de la capçalera, pot tenir una de les estructures següents: ? càrrec (l'entitat ja surt a la capçalera) ? entitat ? càrrec i entitat que invita ? tractament protocol·lari, nom i cognoms i càrrec prescindir-ne, tot i que en un document protocol·lari com és ara [...]
3. Documentació administrativa. El saluda. Identificació de qui saluda  [PDF, 734 kB]
Font Documentació jurídica i administrativa
Criteris lingüístics de la Secretaria de Política Lingüística
La identificació de qui saluda, a part de la capçalera, pot tenir una de les estructures següents: ? càrrec (l'entitat ja surt a la capçalera) ? càrrec i entitat ? tractament protocol·lari, nom i cognoms i càrrec Pel que fa a l'ús dels tractaments protocol·laris, en general és aconsellable de pres [...]
4. Documentació administrativa. El contracte i el conveni. Dades de qui dóna fe pública  [PDF, 734 kB]
Font Documentació jurídica i administrativa
Criteris lingüístics de la Secretaria de Política Lingüística
Aquest apartat, que apareix en el cas de contractes públics, presenta el nom, els cognoms i el càrrec del notari o del funcionari que intervé en el contracte. En el model de contracte tradicional, aquestes dades apareixen al principi, després de la data, introduïdes per l'expressió: Davant meu, Ann [...]
5. organització no governamental  [PDF, 313 kB]
Font Abreviacions
Criteris lingüístics de la Secretaria de Política Lingüística
Paraula: organització no governamental Abreviatura: Sigla: ONG Símbol: [...]
6. Documentació jurídica. administratiu. Dades de qui presenta el recurs, de l'advocat o l'advocada i del procurador o la procuradora  [PDF, 734 kB]
Font Documentació jurídica i administrativa
Criteris lingüístics de la Secretaria de Política Lingüística
Aquí figura la identificació de la persona o les persones que interposen el recurs i de l'advocat o l'advocada. Si les persones recurrents actuen representades per un procurador o una procuradora, hi figuren també el nom i els cognoms del procurador o la procuradora i una fórmula per fer constar qu [...]
7. Guia d'usos no sexistes de la llengua  [PDF, 96 kB]
Font Guia d'usos no sexistes de la llengua
Criteris lingüístics de la Secretaria de Política Lingüística
Guia d'usos no sexistes de la llengua [...]
8. id est ('és a dir')  [PDF, 313 kB]
Font Abreviacions
Criteris lingüístics de la Secretaria de Política Lingüística
Paraula: id est ('és a dir') Abreviatura: i. e. Sigla: Símbol: & [...]
9. Equivalències castellà - català. no haber lugar loc v  [PDF, 932 kB]
Font Criteris de traducció de textos normatius del castellà al català
Criteris lingüístics de la Secretaria de Política Lingüística
no haber lugar loc v - no pertocar v intr / denegar [generalment en participi] v tr No poder-se fer una acció perquè l'autoritat no ho permet, ja que no la troba adequada o pertinent. NOTA: Se sol usar en l'expressió fixada no ha lugar. [...]
10. es prega confirmació (veg. responeu, si us plau)  [PDF, 313 kB]
Font Abreviacions
Criteris lingüístics de la Secretaria de Política Lingüística
Paraula: es prega confirmació (veg. responeu, si us plau) Abreviatura: Sigla: Símbol: [...]
Pàgines  1 / 62 
Pàgina  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  Següent >>