Resultats de la cerca criteris: 474

1. el meu gir  [PDF, 313 kB]
Font Abreviacions
Criteris lingüístics de la Secretaria de Política Lingüística
2. el meu taló  [PDF, 313 kB]
Font Abreviacions
Criteris lingüístics de la Secretaria de Política Lingüística
Paraula: el meu taló Abreviatura: m/t Sigla: Símbol: [...]
3. el meu xec  [PDF, 313 kB]
Font Abreviacions
Criteris lingüístics de la Secretaria de Política Lingüística
Paraula: el meu xec Abreviatura: m/x Sigla: Símbol: [...]
4. impost sobre el valor afegit  [PDF, 313 kB]
Font Abreviacions
Criteris lingüístics de la Secretaria de Política Lingüística
Paraula: impost sobre el valor afegit Abreviatura: Sigla: IVA Símbol: [...]
5. Documentació administrativa. El contracte i el conveni. Datació  [PDF, 734 kB]
Font Documentació jurídica i administrativa
Criteris lingüístics de la Secretaria de Política Lingüística
Si es fa servir l'estructura tradicional, menys esquemàtica, l'expressió de la data i el lloc apareix a l'inici del document. signatures. [...]
6. Documentació administrativa. El contracte i el conveni. Definició  [PDF, 734 kB]
Font Documentació jurídica i administrativa
Criteris lingüístics de la Secretaria de Política Lingüística
Un contracte és un acord de voluntats entre dues o més persones, que s'obliguen a donar, a fer o a no fer alguna cosa. També s'anomena contracte el document que recull aquest acord. El Codi civil distingeix, pel que fa als contractes, els documents públics dels docu- ments privats. Els documents [...]
7. Documentació administrativa. El contracte i el conveni. Finalitat  [PDF, 734 kB]
Font Documentació jurídica i administrativa
Criteris lingüístics de la Secretaria de Política Lingüística
En aquest punt es detalla el motiu o objectiu del contracte o del conveni: adjudicació d'una obra pública, adjudicació d'un subministrament, constitució d'una societat civil, formalització d'una compra, lloguer d'un habitatge, contractació d'un treballador, edició d'una obra literària, acord de [...]
8. Documentació administrativa. El contracte i el conveni. Pactes  [PDF, 734 kB]
Font Documentació jurídica i administrativa
Criteris lingüístics de la Secretaria de Política Lingüística
Aquest apartat presenta els diferents pactes o les clàusules que s' estipulen o ator- guen . Pot començar amb una de les expressions següents: Acorden, Pacten, Acor- dem, Pactem, Acords, Clàusules, Pactes . Cal que la redacció dels pactes es faci a partir de frases curtes i precises i en parà- graf [...]
9. Documentació administrativa. El contracte i el conveni. Signatures  [PDF, 734 kB]
Font Documentació jurídica i administrativa
Criteris lingüístics de la Secretaria de Política Lingüística
Tot i que els noms i cognoms de les parts contractants ja apareixen al principi del document, tenint en compte que les rúbriques no són sempre intel·ligibles, a sobre o a sota de la rúbrica s'identifiquen novament els signants. Si els signants actuen en nom propi, amb el nom i els cognoms és [...]
10. Documentació administrativa. El contracte i el conveni. Títol  [PDF, 734 kB]
Font Documentació jurídica i administrativa
Criteris lingüístics de la Secretaria de Política Lingüística
El document es pot identificar amb un títol, que ha de ser descriptiu de l'objectiu del conveni o el contracte. Cal destacar-lo gràficament de la resta del text. Els contractes públics també se solen identificar amb una numeració; els contractes administratius s'identifiquen amb un número d [...]
Pàgines  1 / 48 
Pàgina  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  Següent >>