Resultats de la cerca criteris: 45

1. Funció demarcativa. Inici de frase. A principi de text  [PDF, 853 kB]
Font Majúscules i minúscules
Criteris lingüístics de la Direcció General de Política Lingüística
Cal començar amb majúscula. [...]
2. Equivalències castellà - català. enmienda f  [PDF, 932 kB]
Font Criteris de traducció de textos normatius del castellà al català
Criteris lingüístics de la Direcció General de Política Lingüística
3. FORMES CONCRETES  [PDF, 96 kB]
Font Guia d'usos no sexistes de la llengua
Criteris lingüístics de la Direcció General de Política Lingüística
/span Quan un text fa referència a una persona determinada, o a un grup de persones del mateix sexe, s'ha d'adaptar el discurs al gènere que correspon. Tipus de text Documents tancats (personalitzats) Exemples Marta Cases, arquitecta tècnica Clara Valls, tinenta d'alcaldia Anna Vives, directora 4 [...]
4. Equivalències castellà - català. nota de reparo f  [PDF, 932 kB]
Font Criteris de traducció de textos normatius del castellà al català
Criteris lingüístics de la Direcció General de Política Lingüística
nota de reparo f-nota d'objecció f Advertiment d'unamanca de legalitat, d'un defecte de forma, etc., que té un text i que es pot esmenar. [...]
5. Documentació administrativa. El contracte i el conveni. Títol  [PDF, 734 kB]
Font Documentació jurídica i administrativa
Criteris lingüístics de la Direcció General de Política Lingüística
El document es pot identificar amb un títol, que ha de ser descriptiu de l'objectiu del conveni o el contracte. Cal destacar-lo gràficament de la resta del text. Els contractes públics també se solen identificar amb una numeració; els contractes administratius s'identifiquen amb un número d' [...]
6. Documentació administrativa. El saluda. Nucli de la salutació  [PDF, 734 kB]
Font Documentació jurídica i administrativa
Criteris lingüístics de la Direcció General de Política Lingüística
En aquest apartat es fan constar el nom i els cognoms del destinatari o la destinatària i la informació sobre el motiu de la salutació (agraïment, felicitació, etc.), per mitjà d'un text ben breu. Com veiem, doncs, just després del verb principal, saluda , que és transitiu, hi apa- reix el [...]
7. Documentació administrativa. La invitació. Informació ocasional  [PDF, 734 kB]
Font Documentació jurídica i administrativa
Criteris lingüístics de la Direcció General de Política Lingüística
transcriu el text (MR/ms, per exemple). [...]
8. Equivalències castellà - català. código m  [PDF, 932 kB]
Font Criteris de traducció de textos normatius del castellà al català
Criteris lingüístics de la Direcció General de Política Lingüística
código m-codi m Text de dret positiu concebut amb un criteri unitari i sistemàtic que regula una determinada branca del dret. NOTA: També es diu de la llei que regula, seguint el model del codi, una especialitat que forma part d'una branca jurídica. CA: Codi penal, civil, processal, de comerç, de [...]
9. Ús de les abreviacions  [PDF, 313 kB]
Font Abreviacions
Criteris lingüístics de la Direcció General de Política Lingüística
d'equilibri entre la simplificació que representen les abreviacions i la comprensió del text. ? No s'han utilitzar abreviacions si ocupen els mateixos espais que el mot o el sintagma sencers, o gairebé els mateixos. ? L'ús d'abreviacions és indicat per a taules, gràfics, llistes, quadres sinòptics [...]
10. Documentació administrativa. El certificat. Certificació  [PDF, 734 kB]
Font Documentació jurídica i administrativa
Criteris lingüístics de la Direcció General de Política Lingüística
Aquesta part, que és el nucli del certificat, s'introdueix amb la forma Certifico , seguida de dos punts i aïllada de la resta del text. Aquesta forma se sol destacar o bé en majúscules o bé en negreta. Després dels dos punts s'expressa la certificació precedida de la conjunció Que (amb majúscula [...]
Pàgines  1 / 5 
Pàgina  1  2  3  4  5  Següent >>