Resultats de la cerca fitxes de l'Optimot: 368

161. Preposicions locatives / 'a sobre de la taula' o 'sobre la taula'?
Font Fitxes de l'Optimot
Les preposicions locatives poden introduir un complement amb la preposició de o sense, tot i que en uns casos (dalt, dins, dintre...) és més habitual l'ús d'aquesta preposició de que en un altres (rere, sobre, sota o vora). Per exemple: Les nenes són sobre el banc (o sobre del banc). Les monedes [...]
162. Sigles i acrònims: formació
Font Fitxes de l'Optimot
tot poden incorporar xifres (en aquest cas s'anomenen sigles alfanumèriques) o altres símbols. Per exemple: 3D (tres dimensions) R+D (recerca i desenvolupament) AP-7 (autopista) Finalment, cal indicar que, en algun cas, la sigla pren les inicials dels components d'un mot complex. Per exemple [...]
163. Les hores: sistema internacional
Font Fitxes de l'Optimot
En una bona part dels parlars del Principat de Catalunya les hores se solen expressar pel sistema del campanar, un sistema específic de la llengua catalana. En canvi, en la resta de parlars és habitual el sistema de rellotge.  Ara bé, a més dels sistemes de campanar i de rellotge, es pot usar el [...]
164. Usos de la preposició com i com a / Nova gramàtica
Font Fitxes de l'Optimot
esportista de l'any. Està considerat com un pianista extraordinari. Se sol parlar d'aquest escriptor com d'avantguarda. Amb tot, cal tenir en compte que de vegades l'ús de com en aquest tipus d'oracions pot donar com a resultat construccions forçades o pròpies d'un nivell de formalitat alt de la llengua. Si [...]
165. 'el que' o 'el qui'?; 'aquell que' o 'aquell qui'? / Oracions relatives substantives amb pronom referit a persona / Nova gramàtica
Font Fitxes de l'Optimot
diversos mots o expressions: un article definit (el, la, els les); un determinant demostratiu de llunyania (aquell, aquella, aquells, aquelles); aquest article definit o determinant precedit de tots; o bé els mots tothom, qualsevol o tot. Per exemple: Tots els qui no van venir ahir que vagin a buscar les [...]
166. 'positivar' i 'positivitzar' / 'negativar' i 'negativitzar' / Com es diu 'positivizar' en català? / Com es diu 'negativizar' en català?
Font Fitxes de l'Optimot
167. deconstruir o desconstruir?; deconstrucció o desconstrucció?
Font Fitxes de l'Optimot
crítica d'un text que permet de desfer-ne l'estructura tot mostrant les seves contradiccions i ambigüitats. La cuina més experimental ens ensenya com es pot desconstruir una truita. Malgrat que de vegades es troben usades les formes deconstuir i deconstrucció (sense essa, perquè s'han format amb la [...]
168. És correcte víric -a en català? / És correcte viral en català?
Font Fitxes de l'Optimot
Àrea temàtica Ciències de la salut
apareix com a forma preferent en termes de nova creació (s'ha constatat, per exemple, que antiretroviral és una denominació més habitual que antiretrovíric). També s'ha tingut en compte que viral, malgrat que tot apunta que es tracta d'un calc de l'anglès, és una forma lingüísticament explicable a partir [...]
169. És correcte xulo, xula en català? / Com es diu chulo en català?
Font Fitxes de l'Optimot
també es pot fer servir l'expressió m'encanta. Per exemple: M'he comprat una gavardina molt guapa. Ha après a fer uns cupcakes molt bufons! Els veïns del poble han organitzat un mercat de segona mà, m'encanta!  'Persona que tot ho fa per presumpció, per fer-se veure': fanfarró, fatxenda, fanfàrria [...]
170. hem, em, amb / 'em fet' o 'hem fet'?
Font Fitxes de l'Optimot
: Amb ell tot és més fàcil del que em pensava. Va obrir la porta amb una radiografia.  [...]
Pàgines  17 / 37 
<< Anterior  Pàgina  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  Següent >>