Resultats de la cerca fitxes de l'Optimot: 385

171. 'el que' o 'el qui'?; 'aquell que' o 'aquell qui'? / Oracions relatives substantives amb pronom referit a persona / Nova gramàtica
Font Fitxes de l'Optimot
diversos mots o expressions: un article definit (el, la, els les); un determinant demostratiu de llunyania (aquell, aquella, aquells, aquelles); aquest article definit o determinant precedit de tots; o bé els mots tothom, qualsevol o tot. Per exemple: Tots els qui no van venir ahir que vagin a buscar les [...]
172. 'positivar' i 'positivitzar' / 'negativar' i 'negativitzar' / Com es diu 'positivizar' en català? / Com es diu 'negativizar' en català?
Font Fitxes de l'Optimot
173. deconstruir o desconstruir?; deconstrucció o desconstrucció?
Font Fitxes de l'Optimot
crítica d'un text que permet de desfer-ne l'estructura tot mostrant les seves contradiccions i ambigüitats. La cuina més experimental ens ensenya com es pot desconstruir una truita. Malgrat que de vegades es troben usades les formes deconstuir i deconstrucció (sense essa, perquè s'han format amb la [...]
174. És correcte víric -a en català? / És correcte viral en català?
Font Fitxes de l'Optimot
Àrea temàtica Ciències de la salut
apareix com a forma preferent en termes de nova creació (s'ha constatat, per exemple, que antiretroviral és una denominació més habitual que antiretrovíric). També s'ha tingut en compte que viral, malgrat que tot apunta que es tracta d'un calc de l'anglès, és una forma lingüísticament explicable a partir [...]
175. És correcte xulo, xula en català? / Com es diu chulo en català?
Font Fitxes de l'Optimot
també es pot fer servir l'expressió m'encanta. Per exemple: M'he comprat una gavardina molt guapa. Ha après a fer uns cupcakes molt bufons! Els veïns del poble han organitzat un mercat de segona mà, m'encanta!  'Persona que tot ho fa per presumpció, per fer-se veure': fanfarró, fatxenda, fanfàrria [...]
176. hem, em, amb / 'em fet' o 'hem fet'?
Font Fitxes de l'Optimot
: Amb ell tot és més fàcil del que em pensava. Va obrir la porta amb una radiografia.  [...]
177. Oracions de relatiu adjectives / 'el noi el qual ha vingut' o 'el noi que ha vingut'? / Pronom relatiu en funció de subjecte: 'que' o 'el qual'?
Font Fitxes de l'Optimot
l'oració principal. Per exemple: Hi podria venir el teu germà, el qual sempre té ganes de fer excursions. 2. En oracions especificatives Només és possible l'ús del pronom relatiu que en les oracions especificatives (o restrictives) i no el qual. Per exemple: El noi que ha vingut ho té tot aprovat. [...]
178. Oracions de relatiu adjectives amb antecedent humà / 'l'home qui ha vingut' o 'l'home que ha vingut'? / 'qui' o 'que'?
Font Fitxes de l'Optimot
assignatura és anglès. 2. En funció de complement directe, es fa servir generalment el pronom relatiu que, tot i que també es pot fer servir a qui o relatiu el qual. Per exemple: Van convidar a dinar els seus cosins, que no veien des de Nadal. Van convidar a dinar els seus cosins, a qui no veien des de [...]
179. recolzar o donar suport?
Font Fitxes de l'Optimot
recolzades en un marge, Em vaig recolzar a la barana, L'escala, no cal que l'aguantis tu: pots recolzar-la a la paret. Fins i tot es pot utilitzar en sentit figurat. Així, es pot dir: Una teoria que recolza sobre fets indiscutibles. Cal recordar, però, que el verb recolzar no vol dir 'advocar per alguna [...]
180. Ordre dels elements de la frase
Font Fitxes de l'Optimot
En català, l'ordre neutre dels elements de la frase declarativa, és a dir, d'una frase que expressa un judici afirmatiu o negatiu, és el següent: subjecte, verb i complements del verb (complement directe, indirecte, circumstancials o adjunts, etc.), tot i que hi ha alguns complements que tenen [...]
Pàgines  18 / 39 
<< Anterior  Pàgina  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  Següent >>