Resultats de la cerca fitxes de l'Optimot: 368

231. Informes i estudis (majúscules i minúscules)
Font Fitxes de l'Optimot
Les denominacions d'informes i estudis amb títol propi s'escriuen només amb la lletra inicial en majúscula. Per exemple: És un dels responsables de l'Estudi d'impacte ambiental. S'han presentat les conclusions de l'Informe sobre el sector de l'habitatge a Catalunya. Si aquests documents [...]
232. signatura per delegació
Font Fitxes de l'Optimot
L'article 8.8 de la Llei 26/2010, de 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya, estableix que els actes administratius que s'adopten per delegació es consideren dictats per l'òrgan delegant, i han d'incloure abans de la signatura les paraules "per [...]
233. alcalde o alcaldessa (tractament protocol·lari)
Font Fitxes de l'Optimot
Als alcaldes i a les alcaldesses dels ajuntaments de Catalunya els correspon el tractament d'Il·lustríssim Senyor o Il·lustríssima Senyora. A l'Ajuntament de Barcelona, però, el tractament és d'Excel·lentíssim Senyor o Excel·lentíssima Senyora. Les formes abreujades d'aquests tractaments són [...]
234. Exemple de sol·licitud o instància
Font Fitxes de l'Optimot
Rosa Herms i Capellas, funcionària del cos superior de la Generalitat de Catalunya, amb DNI 38 367 123 i amb domicili al carrer de la Pujada, 7, 08870 Sitges, telèfon 93 769 00 34. EXPOSO: Que soc la responsable de la Secció d'Actuació Administrativa de la Direcció General de Política [...]
235. És correcte 'així com també' en català? / Com es diu 'así como también' en català?
Font Fitxes de l'Optimot
Les expressions així com o i també serveixen per unir diversos elements. Per exemple: L'hotel disposa de restaurant així com de servei de bugaderia. L'hotel disposa de restaurant i també de servei de bugaderia. Dirigeix una companyia de teatre que ha actuat a tot el país, així com en diverses [...]
236. És correcte cronificar en català?
Font Fitxes de l'Optimot
li ha crofinicat la tos. La cronificació de la precarietat laboral a Catalunya és preocupant.  [...]
237. Com es diu extrapolable en català? / És correcte extrapolable en català?
Font Fitxes de l'Optimot
proposeu no són extrapolables a tot el país. Els resultats de l'enquesta són extrapolables a tot el territori.  [...]
238. Abreviatures i sigles: D
Font Fitxes de l'Optimot
: dte. desembre: des. despatx: desp. despesa: desp. sense despeses: s/desp desviació: desv. Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya: DOGC dies data: d/d dies factura: d/fra dies vista: d/v dijous: dj. dilluns: dl. dimarts: dt. dimecres: dc. dipòsit legal: dip. leg., DL direcció: dir [...]
239. Exemple de carta de recomanació bibliogràfica
Font Fitxes de l'Optimot
lloc, em plau felicitar-vos per l'interès que demostreu per la llengua catalana. Pel que fa a obres de consulta sobre l'ús de les majúscules i les minúscules, us recomanem l'opuscle Majúscules i minúscules, editat pel Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya, que podeu consultar per [...]
240. Ús de la preposició 'de' en les vies urbanes / Adreces postals (escriptura)
Font Fitxes de l'Optimot
Pàgines  24 / 37 
<< Anterior  Pàgina  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  Següent >>