Resultats de la cerca fitxes de l'Optimot: 371

231. Traducció de noms propis de l'àmbit polític i jurídic amb denominacions coincidents
Font Fitxes de l'Optimot
232. Exemple de conveni
Font Fitxes de l'Optimot
l'article 14 dels Estatuts del CPNL, aprovats pel Govern de la Generalitat de Catalunya els dies 3 i 11 d'octubre de 1988. La segona, en representació de la UEA, en virtut del seu càrrec de presidenta. El tercer, en representació de la Delegació d'Òmnium Cultural de l'Anoia, en virtut del seu càrrec [...]
233. documents i tramitacions oficials i legals: lleis, decrets, etc. (majúscules i minúscules)
Font Fitxes de l'Optimot
subsegüent a...  Resolució 63/II del Parlament de Catalunya, sobre...  Reial decret legislatiu 2876/1983, pel qual es regula...  Llei general tributària  Moció 24/II del Parlament de Catalunya, sobre...  Dictamen de la Comissió de...  Informe de la Ponència sobre...  pel Decret 53/1983, de 24 de juny, sobre [...]
234. Informes i estudis (majúscules i minúscules)
Font Fitxes de l'Optimot
Les denominacions d'informes i estudis amb títol propi s'escriuen només amb la lletra inicial en majúscula. Per exemple: És un dels responsables de l'Estudi d'impacte ambiental. S'han presentat les conclusions de l'Informe sobre el sector de l'habitatge a Catalunya. Si aquests documents [...]
235. signatura per delegació
Font Fitxes de l'Optimot
L'article 8.8 de la Llei 26/2010, de 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya, estableix que els actes administratius que s'adopten per delegació es consideren dictats per l'òrgan delegant, i han d'incloure abans de la signatura les paraules "per [...]
236. alcalde o alcaldessa (tractament protocol·lari)
Font Fitxes de l'Optimot
Als alcaldes i a les alcaldesses dels ajuntaments de Catalunya els correspon el tractament d'Il·lustríssim Senyor o Il·lustríssima Senyora. A l'Ajuntament de Barcelona, però, el tractament és d'Excel·lentíssim Senyor o Excel·lentíssima Senyora. Les formes abreujades d'aquests tractaments són [...]
237. Exemple de sol·licitud o instància
Font Fitxes de l'Optimot
Rosa Herms i Capellas, funcionària del cos superior de la Generalitat de Catalunya, amb DNI 38 367 123 i amb domicili al carrer de la Pujada, 7, 08870 Sitges, telèfon 93 769 00 34. EXPOSO: Que soc la responsable de la Secció d'Actuació Administrativa de la Direcció General de Política [...]
238. És correcte 'així com també' en català? / Com es diu 'así como también' en català?
Font Fitxes de l'Optimot
Les expressions així com o i també serveixen per unir diversos elements. Per exemple: L'hotel disposa de restaurant així com de servei de bugaderia. L'hotel disposa de restaurant i també de servei de bugaderia. Dirigeix una companyia de teatre que ha actuat a tot el país, així com en diverses [...]
239. És correcte cronificar en català?
Font Fitxes de l'Optimot
li ha crofinicat la tos. La cronificació de la precarietat laboral a Catalunya és preocupant.  [...]
240. Com es diu extrapolable en català? / És correcte extrapolable en català?
Font Fitxes de l'Optimot
proposeu no són extrapolables a tot el país. Els resultats de l'enquesta són extrapolables a tot el territori.  [...]
Pàgines  24 / 38 
<< Anterior  Pàgina  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  Següent >>