Resultats de la cerca bàsica: 1,051

1. Abreviatures dels dies de la setmana
Font Fitxes de l'Optimot
2. Apostrofació davant d'abreviatures
Font Fitxes de l'Optimot
Els articles i les preposicions, quan estan en contacte amb abreviatures, segueixen les regles ortogràfiques d'apostrofació, és a dir, es comporten com si els seguissin mots sencers. Per exemple: l'apt. 210 de Girona ('l'apartat') nota de l'ed. ('l'editor') l'Excma. Sra. ('l'Excel [...]
3. Abreviatures: accentuació
Font Fitxes de l'Optimot
Les abreviatures mantenen l'accent que té la paraula sencera. Per exemple: àt. (àtic) làm. (làmina)  [...]
4. Abreviatures: definició
Font Fitxes de l'Optimot
Una abreviatura és un escurçament gràfic d'un mot o d'un sintagma (grup de mots), que es forma suprimint lletres internes o finals i que s'indica amb un punt o una barra. Quan es tracta d'abreviatures d'un sol mot, s'anomenen abreviatures simples. Per exemple: pl. (plaça) p/ (pagaré) Si es [...]
5. Abreviatures: formació
Font Fitxes de l'Optimot
La formació d'abreviatures parteix d'un seguit de criteris que convé tenir en compte i aplicar. Una abreviatura nova no pot ocupar mai els mateixos espais que el mot sencer o gairebé els mateixos. Exemples d'abreviatures no recomanables: obr. (obra) secc. (secció) No obstant això, i encara que [...]
6. Abreviatures: partició
Font Fitxes de l'Optimot
Les abreviatures, com a representació escurçada d'un altre mot, no s'han de partir a final de ratlla. Tampoc no s'han de separar, en un canvi de ratlla, l'abreviatura i el mot o la xifra que acompanya. La majoria de programes de tractament de textos inclouen combinacions de tecles que permeten [...]
7. Abreviatures: plural
Font Fitxes de l'Optimot
Les abreviatures poden formar el plural de dues maneres diferents segons el tipus d'abreviatura de què es tracti. En l'abreviatura en què la part final del mot és present, cal afegir -s o bé canviar -a per -es segons que es tracti d'un nom masculí o femení, seguint la normativa general de la [...]
8. Separació a final de ratlla d'abreviacions / Separació a final de ratlla d'abreviatures, sigles, acrònims i símbols
Font Fitxes de l'Optimot
En general, les abreviatures, sigles i símbols no es parteixen a final de ratlla. Així, en comptes de fer: La reunió començarà a les 11, a- prox., perquè hi ha altres reunions abans. cal fer: La reunió començarà a les 11, aprox., perquè hi ha altres reunions abans. Tampoc no s'ha de separar, en [...]
9. Abreviatures: majúscules i minúscules
Font Fitxes de l'Optimot
Les abreviatures s'escriuen amb majúscula o minúscula inicial d'acord amb la manera com s'escriuria el mot o el sintagma que abreugen. Per exemple: Núm. de sèrie: 24-3245 [a inici de ratlla] ...està inscrit en el curs (matrícula núm. 27564) Són una excepció a aquesta regla les formes [...]
10. uns, unes (valor quantificador) / uns minuts, uns dies ('uns quants minuts', 'uns quants dies') / Nova gramàtica
Font Fitxes de l'Optimot
Les formes de plural de l'article indefinit, uns i unes, poden tenir un valor quantificador, equivalent de uns quants, unes quantes o alguns, algunes. Per exemple: Hem decidit ajornar la reunió uns dies per poder-la preparar. (o uns quants dies o alguns dies) Aquesta fotografia necessita uns [...]
Pàgines  1 / 106 
Pàgina  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  Següent >>