Resultats de la cerca criteris: 13

1. alcalde/essa  [PDF, 313 kB]
Font Abreviacions
Criteris lingüístics de la Secretaria de Política Lingüística
2. Equivalències castellà - català. juez -a m i f  [PDF, 932 kB]
Font Criteris de traducció de textos normatius del castellà al català
Criteris lingüístics de la Secretaria de Política Lingüística
juez -a m i f - jutge -essa m i f Persona encarregada d'aplicar les lleis i que té autoritat per jutjar i sentenciar. ES: Juez de instrucción (o juez instructor). Jueza de alzadas (o de apelaciones). Juez de lo penal (o juez penal). CA: Jutge d'instrucció (o jutge instructor). Jutgessa d [...]
3. Equivalències castellà - català. abogado -a m i f  [PDF, 932 kB]
Font Criteris de traducció de textos normatius del castellà al català
Criteris lingüístics de la Secretaria de Política Lingüística
abogado -a m i f - advocat -ada [o -essa] m i f Persona que assessora legalment i defensa els interessos d'altri en causes judicials. NOTA: En castellà el femení tant pot ser abogada com abogado. En català la forma femenina habitual és advocada i, a diferència del castellà, no es diu advocat per al [...]
4. Equivalències castellà - català. magistrado -a juez -a m i f  [PDF, 932 kB]
Font Criteris de traducció de textos normatius del castellà al català
Criteris lingüístics de la Secretaria de Política Lingüística
magistrado -a juez -a m i f - magistrat -ada jutge -essa m i f Persona amb categoria de magistrat que s'encarrega d'un jutjat. [...]
5. Sigles. Apostrofació. Pronunciació sil·làbica  [PDF, 313 kB]
Font Abreviacions
Criteris lingüístics de la Secretaria de Política Lingüística
RENFE Cal tenir en compte que davant de essa líquida (essa inicial seguida de consonant), d'acord amb les normes generals, l'article la i la preposició de no s'apostrofen. la SGAE de SCATERM [...]
6. Sigles. Lexicalització  [PDF, 313 kB]
Font Abreviacions
Criteris lingüístics de la Secretaria de Política Lingüística
dita en català sinó d'adaptació o adopció d'un manlleu. làser de l'anglès laser light amplification by stimulated emission of radiation (amplificació de la llum per emissió estimulada de radiació) radar de l'anglès radar radio detecting and ranging (detecció i localització per ràdio [...]
7. Sigles. Gènere i nombre  [PDF, 313 kB]
Font Abreviacions
Criteris lingüístics de la Secretaria de Política Lingüística
distingir tres tipus de sigles que es comporten de manera diferent. D'una banda, hi ha sigles que es mantenen invariables o que poden formar el plural afegint una essa al final. els CAP | els CAPs centres d'atenció primària les ETT | les ETTs empreses de treball temporal D'altra banda, trobem sigles [...]
8. FORMES DOBLES  [PDF, 96 kB]
Font Guia d'usos no sexistes de la llengua
Criteris lingüístics de la Secretaria de Política Lingüística
exemple, catedràtic/a en comptes gràfics de catedràtic ?a o de catedràtic(a) . 12 Singular Plural director/a jutge/essa funcionari/ària (1) soci/sòcia (2) directors/ores (1) socis/sòcies (2) pedagog/a metge/essa advocat/ada (1) grec/grega (2) pedagogs/ogues (1) tècnics/tècniques (2) alumne/a alcalde/essa [...]
9. Documentació administrativa. El contracte i el conveni. Exemple de conveni  [PDF, 734 kB]
Font Documentació jurídica i administrativa
Criteris lingüístics de la Secretaria de Política Lingüística
plena adaptació de la UEA i de les empreses associades als preceptes de la Llei de política lingüística. Per tot això, subscriuen aquest conveni, que es regeix pels següents PACTES 1. La UEA es compromet a: a ) Utilitzar preferentment el català en totes les seves comunicacions orals i escri- tes. b ) [...]
10. Noms referits a llocs. Noms de poblacions  [PDF, 175 kB]
Font Criteris de traducció de noms, denominacions i topònims
Criteris lingüístics de la Secretaria de Política Lingüística
seguit es detallen. La situació històrica recent fa que fàcilment es pugui afirmar que la major part dels topònims referits a poblacions catalanes tenen una forma, si no tradicional, sí com a mínim documentada en castellà, bé basada en la traducció (San Baudilio), bé basada en l'adaptació fonètica i [...]
Pàgines  1 / 2 
Pàgina  1  2  Següent >>