Resultats de la cerca castellà-català: 20

1. adeu!
Font Diccionari català-castellà d'Enciclopèdia Catalana (4a edició)
2. Com es diu hasta siempre en català? / Es pot dir fins sempre en català?
Font Fitxes de l'Optimot
equivalent i que mantingui tots els matisos de l'expressió castellana hasta siempre. Tenint en compte aquesta informació, segons el context en què aparegui hasta siempre es pot optar per una expressió de comiat com ara: adeu, adeu-siau, a reveure, fins aviat, etc.  [...]
3. Accent diacrític: déu o deu?
Font Fitxes de l'Optimot
un déu, els déus de l'Olimp, déu-vos-guard (però: adeu, adeu-siau, pregadeu, semideu...). S'escriu deu, deus en els casos següents: amb el significat de 'font': una deu d'aigua, S'han eixugat les deus; quan fa referència al nombre 10: Hi ha deu o dotze cadires, Sempre em posen deus; quan [...]
4. Perífrasis de gerundi: continuar + gerundi, seguir + gerundi
Font Fitxes de l'Optimot
Les perífrasis continuar + gerundi i seguir + gerundi tenen un valor duratiu i assenyalen que encara es manté una situació que va començar abans del moment de referència. Per exemple: La professora continua pensant que val més no fer pausa a classe. Si segueixes fent el brètol ja pots dir adeu [...]
5. Els accents diacrítics / Plural, compostos i derivats dels mots amb accents diacrítics
Font Fitxes de l'Optimot
, per exemple: adeu, adeu-siau, marededeu, pregadeu; rodamon; a contrapel, repel; entresol, subsol, etc. Però sí que es fa servir en mots amb guionet: déu-vos-guard (substantiu), mà-llarg, pèl-ras, pèl-roig, etc. Cal tenir present que diversos mots i els seus derivats que tradicionalment s'havien [...]
6. ¡adiós! (castellà)
Font Diccionari castellà-català d'Enciclopèdia Catalana (4a edició)
interj 1 [definitivo] adeu!, adeu-siau!2 [hasta la vista] adeu!, a reveure!3 fam adeu!, tururut!, bona nit! ¡Adiós vacaciones!, adeu vacances!4 decir adiós [con la mano] fer adeu. 5 decir adiós a algo deixar-ho córrer, treure's una cosa del cap (o de la barretina). m 6 adeu, comiat, arreveure. Los [...]
7. ¡abur! (castellà)
Font Diccionari castellà-català d'Enciclopèdia Catalana (4a edició)
interj p fr adeu, adeu-siau, apa fam.  [...]
8. adeu-siau
Font Diccionari català-castellà d'Enciclopèdia Catalana (4a edició)
interj [adeu] ¡adiós!, ¡con Dios!, ¡vaya con Dios!  [...]
9. despedida (castellà)
Font Diccionari castellà-català d'Enciclopèdia Catalana (4a edició)
f 1 [del que se va] comiat m, adeu m, acomiadament m. Una despedida emotiva, un comiat emotiu. 2 [del que se queda] adeu m, arreveure m. 3 mús [de un canto] tornada.  [...]
10. comiat
Font Diccionari català-castellà d'Enciclopèdia Catalana (4a edició)
m 1 [adeu] despedida f, adiós. 2 [a un llogater] desahucio. 3 [d'una feina] despido. 4 [permissió] licencia f, permiso. 5 donar comiat a [invitar a marxar] despedir, decir adiós. 6 donar comiat a [treure un obrer, un criat] despedir, echar. 7 prendre comiat despedirse.  [...]
Pàgines  1 / 2 
Pàgina  1  2  Següent >>