Resultats de la cerca fitxes de l'Optimot: 6

1. adjuntar (règim verbal)
Font Fitxes de l'Optimot
2. Adjectius amb el sufix -able, -ible
Font Fitxes de l'Optimot
El sufix -ble, amb les variants -able, -ible, es pot adjuntar a un verb (o a una arrel culta) per obtenir-ne un adjectiu, el qual indica la possibilitat que una cosa pugui fer o rebre allò que expressa el verb. Per exemple: Li agrada jugar en els castells inflables. (de inflar: 'que es pot inflar [...]
3. Règim verbal de annexar / Concordança de l'adjectiu annex
Font Fitxes de l'Optimot
El verb annexar significa 'adjuntar una cosa a una altra de manera que aquella depengui d'aquesta, li serveixi de complement' i és transitiu. Per exemple: Us annexem les fotocòpies dels certificats corresponents. Amb aquest mateix significat es pot fer servir l'adjectiu annex amb verbs com [...]
4. Ortografia de 't' i 'd' a final de mot i a final de síl·laba
Font Fitxes de l'Optimot
seguir aquestes indicacions: S'escriu generalment t: atlàntic, atles, atleta, atmosfera, atzagaiada, atzar, atzavara, decatló, istme, etc. Es troba d en molts mots que comencen amb ad-: adjacent, adjectiu, adjudicar, adjuntar, adjurar, admetre, administrar, admirar, admissió, advent, adverbi, advers [...]
5. 'acompanyar amb' o 'acompanyar de'? / acompanyar (règim verbal)
Font Fitxes de l'Optimot
Un dels significats del verb acompanyar és 'adjuntar una cosa a una altra considerada com a principal'. Com que és un verb transitiu, porta un complement directe que no va introduït per cap preposició i que representa l'element principal. En canvi, el complement que indica la cosa que s'adjunta és [...]
6. Exemple d'escrit de proposició de prova
Font Fitxes de l'Optimot
, consistent a: a) Tenir per reproduïda la còpia autèntica de l'escriptura de [...] atorgada el dia [...] davant del notari [...] , que vaig adjuntar a la demanda. b) Trametre un manament al banc [...] perquè lliuri un certificat de l'extracte del compte [...] a nom de [...], corresponent al període [...]. [...]