Resultats de la cerca fitxes de l'Optimot: 3

1. Usos del gerundi que no són admesos / 'El conductor es va adormir provocant un greu accident' o 'El conductor es va adormir, cosa que va provocar un greu accident'?
Font Fitxes de l'Optimot
2. 'Van dormir el nen' o 'Van adormir el nen'? / 'No et dormis' o 'No t'adormis'? / 'dormir', 'adormir' o 'adormir-se'?
Font Fitxes de l'Optimot
D'una banda, el verb dormir designa 'estar algú en estat de repòs sense sentir ni veure res durant un cert temps'. Aquest verb és intransitiu, és a dir, no regeix complement directe. Per exemple: La nena dorm plàcidament. Avui només ha dormit tres hores. D'altra banda, hi ha els verbs adormir i [...]
3. sentir o escoltar?
Font Fitxes de l'Optimot
. Es va adormir sentint la remor de la tempesta. Els crits se sentien des del replà. No obstant això, en certs contextos aquesta distinció pot presentar dubtes, i aleshores l'elecció d'un o altre verb depèn del valor que es vulgui remarcar. Per exemple, si diem Em sents? cridem l'atenció de la [...]