Resultats de la cerca fitxes de l'Optimot: 2,049

1. Accentuació dels adverbis acabats en '-ment'
Font Fitxes de l'Optimot
Els adverbis acabats en -ment s'han format a partir de la forma femenina d'adjectius qualificatius. Per exemple, vivament s'ha format a partir de viva; ràpidament, a partir de ràpida; difícilment, a partir de difícil, que com a adjectiu invariable té, com els altres, l'opció de formar l'adverbi [...]
2. Repetició de dos o més adverbis acabats en -ment
Font Fitxes de l'Optimot
3. Infinitius acabats en -er àton i imperatius acabats en -es àton / coneixe't, convence-us, digue-li, vulgue-ho
Font Fitxes de l'Optimot
De vegades, quan s'afegeix un pronom feble a una forma verbal es creen combinacions pròpies de la llengua oral, que no són adequades en els registres formals. Quan es volen reproduir per escrit aquestes combinacions col·loquials es poden produir canvis ortogràfics. Els casos més habituals són els [...]
4. Mots acabats en -x o -xt / Plural de noms i adjectius acabats en -x o -xt
Font Fitxes de l'Optimot
Alguns noms i adjectius masculins que acaben en síl·laba tònica o forta i en -x o -xt s'usen a vegades, erròniament, amb una -e final: els noms texte, annexe, reflexe, contexte, fluxe, prefixe o pretexte, i els adjectius fixe, complexe, mixte, perplexe, heterodoxe o ortodoxe. Cal substituir [...]
5. Gerundis acabats en -guent: riguent o rient?
Font Fitxes de l'Optimot
Hi ha verbs que tenen, en algunes formes, el so velar que correspon a les grafies c o g (o gu). Per exemple: ric, rigués, rigui... (de riure) caic, caigués, caigui... (de caure) Per analogia amb aquestes formes velars, col·loquialment de vegades el gerundi adopta formes que presenten aquest so [...]
6. Infinitius acabats en -guer: poguer o poder?
Font Fitxes de l'Optimot
Hi ha verbs que tenen, en algunes formes, el so velar que correspon a les grafies c o g (o gu). Per exemple: puc, pogut, pugui... (de poder) volgut, vulgui... (de voler) Per analogia amb aquestes formes velars, col·loquialment de vegades l'infinitiu adopta formes que presenten aquest so. Ara bé [...]
7. plural de mots femenins acabats en -a
Font Fitxes de l'Optimot
El plural de mots femenins acabats en -a es forma amb la terminació -es. Per exemple, de casa, rosa i dona fem cases, roses i dones. De vegades, aquesta terminació de plural obliga a canviar algunes consonants anteriors per mantenir el mateix so. Aquests canvis són els següents: - Els mots [...]
8. Plural de noms femenins acabats en
Font Fitxes de l'Optimot
Els noms femenins acabats en -ç formen el plural afegint-hi una -s, la qual cosa fa que la pronunciació del singular i del plural sigui la mateixa. Així el plural de calç, faç i falç és calçs, façs i falçs, respectivament. [...]
9. Gerundis acabats en '-ent': 'batint' o 'batent'?
Font Fitxes de l'Optimot
...)  rompre (i derivats: corrompre, interrompre, irrompre, prorrompre...)  els verbs acabats en -metre: admetre, emetre, ometre, permetre, remetre, trametre, transmetre...  concebre i percebre  Per tant, la vocal que apareix a la terminació de gerundi d'aquests verbs és la e i no la i. Per exemple [...]
10. Mots acabats en '-enni': 'bienni', 'trienni', etc.
Font Fitxes de l'Optimot
tenir en compte que totes aquestes paraules s'escriuen amb dues enes i que mil·lenni duu, a més, ela geminada.  [...]
Pàgines  1 / 205 
Pàgina  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  Següent >>