Resultats de la cerca criteris: 807

1. Equivalències castellà - català. a sabiendas (de) loc  [PDF, 932 kB]
Font Criteris de traducció de textos normatius del castellà al català
Criteris lingüístics de la Secretaria de Política Lingüística
2. Funció distintiva. Noms propis referits a persones. Formes abreujades de tractament, de designació genèrica de persones que precedeixen els noms propis i de formes protocol·làries  [PDF, 853 kB]
Font Majúscules i minúscules
Criteris lingüístics de la Secretaria de Política Lingüística
Les formes abreujades dels casos descrits en els apartats 5, 6 i 7 sempre s'escriuen amb majúscula inicial. Exemples: Sr. Serra Dra. Martí Prof. Carreter St. Antoni Sta. Maria Mn. Dalmau M. H. Sr. Joan Rigol i Roig Excm. i Mgfc. Sr. Ramon Pascual I. Sra. María José Lecha Mr. Strubell Noms propis re [...]
3. Funció distintiva. Noms propis referits a persones. Formes de tractament o de designació genèrica de persones que precedeixen els noms propis o les designacions de càrrecs  [PDF, 853 kB]
Font Majúscules i minúscules
Criteris lingüístics de la Secretaria de Política Lingüística
S'escriuen amb minúscula inicial. Exemples: santa Maria sant Antoni arc de sant Martí regla de sant Benet sor Caritat fra Ginebró mossèn Alcover el senyor Niubó el professor Carreter el general Escofet el president Havel el bisbe Jubany la ministra Conde el conseller Cullell el síndic Rafael Ribó e [...]
4. Presentació  [PDF, 313 kB]
Font Abreviacions
Criteris lingüístics de la Secretaria de Política Lingüística
L'any 1997, la Direcció General de Política Lingüística publicava l'opuscle Abreviacions, amb la intenció de posar a l'abast dels lectors unes orientacions lingüístiques sobre un aspecte convencio- nal de la llengua que, si bé no es pot considerar que sigui bàsic, sí que és un recurs molt [...]
5. Introducció  [PDF, 313 kB]
Font Abreviacions
Criteris lingüístics de la Secretaria de Política Lingüística
És òbvia la vitalitat que en el nostre entorn tenen les formes gràfiques abreujades que coneixem amb el nom genèric d'abreviacions. Sovint, ni qui redacta ni qui llegeix un text és conscient del nombre d'abreviacions que fa servir i que interpreta. Per tant, les normes que haurien de regir-ne l [...]
6. Sigles. Pronunciació  [PDF, 313 kB]
Font Abreviacions
Criteris lingüístics de la Secretaria de Política Lingüística
Les sigles es poden pronunciar com un mot i, aleshores, s'anomenen acrònims. CIRIT També es poden pronunciar com la successió de les lletres que formen la sigla, és a dir, lletrejant-les. ANC a-ena-ce LGBTI ela-ge-be-te-i Tot i que hi ha casos en què les dues lectures anteriors són possibles [...]
7. Sigles. Pronunciació. Pronunciació desplegada  [PDF, 313 kB]
Font Abreviacions
Criteris lingüístics de la Secretaria de Política Lingüística
Hi ha sigles que s'utilitzen en la llengua escrita, però que no solen llegir-se com a sigles, sinó que es verbalitzen fent servir la denominació de la qual deriven. Es tracta, generalment, de sigles de dues lletres o de sigles que no es poden llegir com a mot i que resulta llarg o complicat [...]
8. Sigles. Traducció. Noms propis  [PDF, 313 kB]
Font Abreviacions
Criteris lingüístics de la Secretaria de Política Lingüística
En el cas de sigles de noms propis, especialment noms d'organismes, entitats, partits polítics, empreses i disposicions normatives que les utilitzen com a forma corrent de denominació, s'ha de tenir en compte que les sigles com a tals no són traduïbles, sinó que el que és possible de traduir [...]
9. Classificació  [PDF, 313 kB]
Font Abreviacions
Criteris lingüístics de la Secretaria de Política Lingüística
En aquest treball s'ha adoptat una classificació de les abreviacions basada en tres grans grups: abreviatures, sigles i símbols. No s'han desenvolupat àmpliament alguns aspectes que, tot i tenir-hi una relació, no són objectiu prioritari en el camp del llenguatge administratiu, sinó que més [...]
10. Abreviatures. Escriptura. Accentuació  [PDF, 313 kB]
Font Abreviacions
Criteris lingüístics de la Secretaria de Política Lingüística
Les abreviatures mantenen els accents que té la paraula sencera. àt. àtic làm. làmina [...]
Pàgines  1 / 81 
Pàgina  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  Següent >>