Resultats de la cerca fitxes de l'Optimot: 824

1. En o al davant d'infinitiu: en entrar o a l'entrar?
Font Fitxes de l'Optimot
2. Perífrasis d'infinitiu: acabar per + infinitiu, acabar de + infinitiu
Font Fitxes de l'Optimot
perífrasi acabar de + infinitiu es fa servir per expressar la culminació d'una situació (sense el matís d'insistència) o un valor temporal d'anterioritat immediata. També es fa servir per atenuar una negació. Per exemple: Demà acabarem de fer el trasllat de pis. (culminació) Ara mateix acaben d'anunciar [...]
3. Només (de) + infinitiu amb valor temporal
Font Fitxes de l'Optimot
La construcció només (o només de) seguida d'infinitiu és adequada en català amb valor temporal de simultaneïtat o seqüenciació, quan significa 'immediatament després'. Per exemple: Només (de) veure'l a l'aeroport li van saltar les llàgrimes d'emoció. Amb el mateix sentit també es pot fer servir [...]
4. no tenir per què + infinitiu, no haver-hi de què + infinitiu, etc. / Pronom interrogatiu davant d'infinitiu en interrogatives indirectes
Font Fitxes de l'Optimot
En català, s'han generalitzat les construccions de pronom interrogatiu davant d'infinitiu, sobretot en oracions negatives amb tenir o haver-hi: no tenir per què + infinitiu, no tenir amb què + infinitiu, no haver-hi de què + infinitiu. Per exemple: No tens per què anar-hi. Ella ja no té amb què [...]
5. en + gerundi (valor temporal): en sortint, en havent sopat
Font Fitxes de l'Optimot
nocturn. Aquesta construcció només té valor temporal i, per tant, no són adequats altres valors. Per exemple: Van prescindir dels seus serveis perquè van considerar que no havia tingut una bona actitud (i no Van prescindir dels seus serveis en considerant que no havia tingut una bona actitud).  [...]
6. Perífrasis d'infinitiu: venir a + infinitiu / ver a ser, vinc a dir
Font Fitxes de l'Optimot
L'ús del verb venir davant d'un infinitiu introduït per la preposició a és adequat amb sentit aproximatiu ('fer o esdevenir-se d'una manera aproximada allò que indica aquell infinitiu'). Aquest verb també pot fer referència a la culminació d'un procés o al resultat d'una argumentació. Per exemple [...]
7. Perífrasis d'infinitiu: deure + infinitiu / Seran les tres o Deuen ser les tres?
Font Fitxes de l'Optimot
Per expressar la noció de probabilitat, el recurs més habitual és utilitzar la perífrasi deure + infinitiu, en present o passat segons el cas. Per exemple: Ara deuen ser les tres. Ahir, quan va arribar, devien ser les tres. Altres recursos per expressar el sentit de probabilitat són la perífrasi [...]
8. Preposició de seguida d'infinitiu: subjecte, atribut o complement directe
Font Fitxes de l'Optimot
De + infinitiu: subjecte o atribut Quan un infinitiu fa de subjecte o d'atribut d'una oració i va posposat al verb principal, es pot introduir amb la preposició de. Per exemple: Em dol (de) fer-ho d'aquesta manera (subjecte posposat). La meva intenció era (de) cridar l'atenció sobre aquella [...]
9. anava a caure, quan va per parlar / Perífrasis d'infinitiu: anar a (o per) + infinitiu
Font Fitxes de l'Optimot
té el significat de 'moure's d'un lloc a un altre' ja és adequada. Per exemple: Vaig a veure si el nen és al parc, tal com m'ha dit. La perífrasi anar a + infinitiu té la variant anar per + infinitiu, que és menys habitual i pot fer referència, a més, a una acció que comença i acaba. Per exemple [...]
10. ésser de + infinitiu: ser d'agrair, ser d'admirar
Font Fitxes de l'Optimot
En català es fa servir, amb valor passiu, la construcció ésser de seguida d'un infinitiu que expressa un procés mental (com ara agrair, lamentar, plànyer, suposar, etc.) i és sinònima de les perífrasis d'obligació caldre + infinitiu o haver de + infinitiu. Per exemple: És d'agrair que ens ho [...]
Pàgines  1 / 83 
Pàgina  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  Següent >>