Resultats de la cerca fitxes de l'Optimot: 772

11. Usos del condicional / Probabilitat referida al futur: condicional irreal
Font Fitxes de l'Optimot
 Li agradaria que les seves filles li tinguin més d'afecte). Cal recordar, perō, que l'ús del condicional simple o perfet per expressar probabilitat en el passat no és adequat. L'ús més habitual és amb deure + infinitiu. Per exemple: A aquella hora devia haver anat al metge (i no A aquella hora hauria anat al [...]
12. 'ordenar' + infinitiu o 'ordenar que' + verb en subjuntiu? / Alternanįa d'infinitiu i subjuntiu en verbs d'ordre i influčncia
Font Fitxes de l'Optimot
Amb els verbs d'ordre i influčncia, com ara ordenar, manar, permetre, prohibir, aconsellar, dir, etc., una oraciķ d'infinitiu pot alternar amb una subordinada amb que + verb en subjuntiu. Per exemple: Els va ordenar fer els deures. Els va ordenar que fessin els deures. Ens va aconsellar fer-nos [...]
13. És correcte 'no tenir per quč' + infinitiu en catalā? / Pronom interrogatiu davant d'infinitiu en interrogatives indirectes / Nova gramātica
Font Fitxes de l'Optimot
En catalā, s'han generalitzat les construccions de pronom interrogatiu davant d'infinitiu, sobretot en oracions negatives amb tenir o haver-hi: no tenir per quč + infinitiu, no tenir amb quč + infinitiu, no haver-hi de quč + infinitiu. Per exemple: No tens per quč anar-hi. Ella ja no té amb quč [...]
14. Preposiciķ 'de' seguida d'infinitiu en funciķ de complement directe
Font Fitxes de l'Optimot
Hi ha verbs que poden portar una oraciķ subordinada substantiva d'infinitiu. Quan aquesta oraciķ d'infinitiu fa de complement directe, generalment la preposiciķ de és optativa. Per exemple: Li van aconsellar (de) callar, Els han aconsellat (de) presentar-s'hi demā. Amb verbs com ara assajar, dir [...]
15. 'Anar a' (o 'per') + infinitiu / Perífrasis d'imminčncia / Nova gramātica
Font Fitxes de l'Optimot
rumiaré el que m'has dit. En canvi, quan la construcciķ anar a + infinitiu té el significat de 'moure's d'un lloc a un altre' ja és adequada. Per exemple: Vaig a veure si el nen és al parc, tal com m'ha dit.  [...]
16. Canvi o manteniment de la preposiciķ 'en' davant d'infinitiu / 'consisteix en fer' o 'consisteix a fer'? / Verb + 'en' + infinitiu / Nova gramātica
Font Fitxes de l'Optimot
verbs es troben davant d'un infinitiu, en registres formals és preferible canviar la preposiciķ en per la preposiciķ a. Per exemple: La democrācia consisteix a fer que el poble participi en la política.  [...]
17. Relatiu temporal / 'el dia que va néixer' o 'el dia en quč va néixer'? / Nova gramātica
Font Fitxes de l'Optimot
tota la família... o Des de l'any 1998, en el qual es va crear la comissiķ..., en quč hi ha el nom dia i any, respectivament, com a nucli de l'antecedent. Quan el pronom relatiu té un valor temporal, pot adoptar diverses formes: que, en quč, en el qual i quan. La possibilitat de fer servir una [...]
18. 'deixar'/'fer' + infinitiu + complement directe o indirecte / 'veure'/'sentir' + infinitiu + complement directe o indirecte / Infinitius amb els verbs 'fer' i 'deixar' i verbs de percepciķ
Font Fitxes de l'Optimot
19. Nova gramātica / 'És d'agrair' o 'Cal agrair'? / 'Ésser de' + infinitiu
Font Fitxes de l'Optimot
En catalā es fa servir, amb valor passiu, la construcciķ ésser de seguida d'un infinitiu que expressa un procés mental (com ara agrair, lamentar, plānyer, suposar, etc.) i és sinōnima a les perífrasis d'obligaciķ caldre + infinitiu o haver de + infinitiu. Per exemple: És d'agrair que ens ho hagin [...]
20. Canvi o manteniment de la preposiciķ 'amb' davant d'infinitiu / 'estā d'acord amb pagar' o 'estā d'acord a pagar'? / Verb + 'amb' + infinitiu / Nova gramātica
Font Fitxes de l'Optimot
Hi ha verbs o locucions verbals que regeixen habitualment la preposiciķ amb, com ara conformar-se, comptar, avenir-se, estar d'acord o trobar-se. Per exemple: Estā d'acord amb el preu del pis. No m'he trobat mai amb la cartera buida. Ara bé, quan aquests verbs es troben davant d'un infinitiu, en [...]
Pāgines  2 / 78 
<< Anterior  Pāgina  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  Següent >>