Resultats de la cerca fitxes de l'Optimot: 749

21. Infinitiu amb valor d'imperatiu / Ordres, instruccions o recomanacions / 'Empènyer' o 'Empenyeu'? / Nova gramàtica
Font Fitxes de l'Optimot
Per expressar una ordre, donar instruccions o fer una recomanació cal fer servir l'imperatiu i no pas l'infinitiu. Per exemple: Premeu el botó (i no Prémer el botó). Així, per adreçar-se a destinataris desconeguts en contextos formals o públics, com ara rètols, avisos, manuals d'instruccions, etc [...]
22. 'deixar'/'fer' + infinitiu + complement directe o indirecte / 'veure'/'sentir' + infinitiu + complement directe o indirecte / Infinitius amb els verbs 'fer' i 'deixar' i verbs de percepció
Font Fitxes de l'Optimot
Els verbs deixar i fer o els de percepció sentir i veure, quan es construeixen seguits d'un infinitiu, presenten unes peculiaritats sintàctiques que cal tenir en compte a l'hora de pronominalitzar el sintagma nominal que s'interpreta com a agent: 1. Si l'infinitiu de l'oració subordinada no porta [...]
23. 'Seran les tres' o 'Deuen ser les tres'? / Perífrasi de probabilitat: 'deure' + infinitiu
Font Fitxes de l'Optimot
Per expressar la noció de probabilitat, el recurs més habitual és utilitzar la perífrasi deure + infinitiu, en present o passat segons el cas. Per exemple: Ara deuen ser les tres. Ahir, quan va arribar, devien ser les tres. Altres recursos per expressar el sentit de probabilitat són la perífrasi [...]
24. 'Ser' o 'estar': 'ser' davant de locatius / Nova gramàtica
Font Fitxes de l'Optimot
Per expressar la mera localització d'una persona, animal, objecte, etc., en l'espai, en un moment determinat es fa servir el verb ser (i no estar). Per exemple: On és l'informe? Som al restaurant. Vaig anar a veure la Maria al despatx però no hi era. Només som a uns quants minuts de la catedral [...]
25. Relatiu temporal / 'el dia que va néixer' o 'el dia en què va néixer'? / Nova gramàtica
Font Fitxes de l'Optimot
tota la família... o Des de l'any 1998, en el qual es va crear la comissió..., en què hi ha el nom dia i any, respectivament, com a nucli de l'antecedent. Quan el pronom relatiu té un valor temporal, pot adoptar diverses formes: que, en què, en el qual i quan. La possibilitat de fer servir una [...]
26. Usos de 'per' o 'per a' davant d'infinitiu (1) / Valor de finalitat / Nova gramàtica
Font Fitxes de l'Optimot
visitar el meu oncle. No parla per no molestar.  Li volia explicar l'anada a Girona per visitar el meu oncle. (l'infinitiu visitar depèn del nom anada, el qual, al seu torn, prové del verb anar). 2. En canvi, s'usa per a en els casos següents: 2.1. Quan la construcció final no depèn d'un verb d'acció [...]
27. És correcte 've a ser', 'vinc a dir' en català? / 'Venir a' + infinitiu / Nova gramàtica
Font Fitxes de l'Optimot
28. 'Portem temps sense veure'ns' o 'Fa temps que no ens veiem'? / 'portar' + expressió temporal / Nova gramàtica
Font Fitxes de l'Optimot
Una de les maneres d'expressar la idea de duració o continuïtat en un temps determinat és fer servir la construcció formada pel verb fer + expressió temporal + que. Per exemple: Fa tres anys que no ens veiem. Feia mitja hora que el meu fill m'esperava. Amb aquest mateix sentit, també és possible [...]
29. Preposició de seguida d'infinitiu amb valor condicional / d'haver-ho sabut o si ho hagués sabut?
Font Fitxes de l'Optimot
Tot i que de vegades s'usa la construcció de + infinitiu amb valor condicional, no és acceptable des del punt de vista normatiu. Es pot optar per altres fórmules, com ara la conjunció si + verb conjugat, o la locució en cas que, entre altres. Per exemple: Si ho hagués sabut, no t'ho hauria [...]
30. 'almenys' o 'al menys'?
Font Fitxes de l'Optimot
Les formes almenys i al menys tenen significats diferents. L'adverbi almenys significa 'si més no', 'com a mínim', 'pel cap baix'. Per exemple: Digueu-me almenys qui n'és l'autor. Necessitem almenys dues persones per carregar el sofà. Aquest vestit li deu haver costat almenys cent cinquanta [...]
Pàgines  3 / 75 
<< Anterior  Pàgina  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  Següent >>