Resultats de la cerca criteris: 6

1. Equivalències castellà - català. baja f  [PDF, 932 kB]
Font Criteris de traducció de textos normatius del castellà al català
Criteris lingüístics de la Secretaria de Política Lingüística
2. FORMES GENÈRIQUES  [PDF, 96 kB]
Font Guia d'usos no sexistes de la llengua
Criteris lingüístics de la Secretaria de Política Lingüística
adjectiu i substantiu alhora), es produeixen problemes d'inadequació semàntica. Exemple - La solució persones treballadores en comptes de treballadors pot donar a entendre que parlem de persones que treballen molt. - L'expressió persones consumidores pot suggerir que es tracta de persones que consumeixen [...]
3. Noms referits a llocs. Noms de poblacions  [PDF, 175 kB]
Font Criteris de traducció de noms, denominacions i topònims
Criteris lingüístics de la Secretaria de Política Lingüística
ortogràfica (Cañellas) 28 o en tots dos aspectes alhora (La Seo de Urgel). De tota manera, i atès que aquest fet és degut a una situació sociolingüística desfavorable per al català, cal restringir-lo als casos com les capitals de província i a Maó/Mahón, que sí que tenen tradició. Pel que fa a la traducció al [...]
4. Funció distintiva. Noms propis referits a coses. Activitats educatives, científiques i socials  [PDF, 853 kB]
Font Majúscules i minúscules
Criteris lingüístics de la Secretaria de Política Lingüística
majúscula inicial els substantius i els adjectius que en componen el nom. Exemples: Dictat en Català Campanya de Teatre Amateur Si la denominació genèrica no forma part del nom, s'escriu amb minúscula. Exemple: la campanya Gran Recapte d'Aliments Tanmateix, quan el nom de la campanya és alhora un eslògan, s [...]
5. Noms referits a llocs. Consideracions legals  [PDF, 175 kB]
Font Criteris de traducció de noms, denominacions i topònims
Criteris lingüístics de la Secretaria de Política Lingüística
desenvolupament normatiu molt ampli i alhora molt complex. Així, els topònims poden ser analitzats com a elements amb valor cultural; també ho poden ser des d'un punt de vista polític, en la mesura que són els noms oficials d'un lloc, i a la vegada poden tenir un interès purament utilitari com el que es deriva de [...]
6. Introducció  [PDF, 853 kB]
Font Majúscules i minúscules
Criteris lingüístics de la Secretaria de Política Lingüística
GÜ ÍS T I CS En conjunt, l'aspiració d'aquest treball continua sent presentar una proposta que pugui ser la base d'un procés d'unificació d'aquests usos ortogràfics, però intentant alhora que també serveixi per resoldre els casos conflictius que han anat sorgint durant els darrers anys. Per tant, hem [...]