Resultats de la cerca criteris: 7

1. Equivalències castellà - català. anular v tr  [PDF, 932 kB]
Font Criteris de traducció de textos normatius del castellà al català
Criteris lingüístics de la Secretaria de Política Lingüística
2. Equivalències castellà - català. cancelar v tr  [PDF, 932 kB]
Font Criteris de traducció de textos normatius del castellà al català
Criteris lingüístics de la Secretaria de Política Lingüística
cancelar v tr - cancel·lar v tr Invalidar o anul·lar una inscripció registral, una nota comptable, etc. [...]
3. Equivalències castellà - català. abolir v tr  [PDF, 932 kB]
Font Criteris de traducció de textos normatius del castellà al català
Criteris lingüístics de la Secretaria de Política Lingüística
abolir v tr-abolir v tr Anul·lar lleis, institucions, pràctiques jurídiques, etc., que han quedat obsoletes o que eren lesives contra un col·lectiu. [...]
4. Equivalències castellà - català. anulación f  [PDF, 932 kB]
Font Criteris de traducció de textos normatius del castellà al català
Criteris lingüístics de la Secretaria de Política Lingüística
anulación f - anul·lació f Acció d'anul·lar. [...]
5. Equivalències castellà - català. casar v tr  [PDF, 932 kB]
Font Criteris de traducció de textos normatius del castellà al català
Criteris lingüístics de la Secretaria de Política Lingüística
casar v tr - cassar v tr Un tribunal superior, anul·lar i deixar sense efecte una sentència judicial definitiva dictada per un tribunal ordinari quan la sentència no s'ajusta a la llei. [...]
6. Equivalències castellà - català. revocar v tr  [PDF, 932 kB]
Font Criteris de traducció de textos normatius del castellà al català
Criteris lingüístics de la Secretaria de Política Lingüística
revocar v tr - abrogar / revocar v tr Anul·lar o deixar sense efecte una decisió, una ordre, una concessió, una sentència, una donació, una disposició testamentària, etc., que s'ha fet anteriorment. [...]
7. Verb. Construccions perifràstiques  [PDF, 932 kB]
Font Criteris de traducció de textos normatius del castellà al català
Criteris lingüístics de la Secretaria de Política Lingüística
pagar diverses obligacions procedents d'exercicis anteriors. Las Jefaturas de Tráfico procederán a anular los citados permisos en los casos previstos en la reglamentación que se recoge en el anexo I. Les prefectures de Trànsit han d'anul·lar aquests permisos en els casos que estableix el Reglament que [...]