Resultats de la cerca bàsica: 7,264

1. aquest -a
Font Diccionari de la llengua catalana de l'Institut d'Estudis Catalans (2a edició)
Forma de l'adjectiu demostratiu que expressa proximitat en l'espai o en el temps respecte a la primera persona i també respecte a la segona. Els carrers d'aquesta vila. Vols d'aquestes prunes? Aquest noi hi anirà. Aquesta setmana fa més fred que la setmana passada. Després [...]
2. aquest
Font Diccionari català-castellà d'Enciclopèdia Catalana (4a edició)
-a adj demost 1 este -ta. pron demost 2 este -ta. 3 aquest del qual (o de qui) ese del que (o de quien). 4 aquesta sí, que és bona! ¡esta sí que es buena!, ¡no me digas (o diga usted)! [...]
3. aquest
Font Diccionari de sinònims Franquesa d'Enciclopèdia Catalana (2a edició)
aqueix. Aquest s'aplica a les persones o coses que es troben més a prop del qui parla; aqueix designa les coses o persones que són més a prop de la persona a qui hom parla. esti eix això, forma despectiva de designar una persona. On va, això? aquí(fam.), aquest, designant una persona que és a [...]
4. Represa pronominal dels complements de lloc / Complements de lloc desplaçats / 'Al Garraf anirem aquest estiu' o 'Al Garraf hi anirem aquest estiu'?
Font Fitxes de l'Optimot
5. Demostratius sense nom explícit / 'aquest', 'aquesta'; 'aquell', 'aquella' (pronoms)
Font Fitxes de l'Optimot
Els determinants demostratius (aquest, aquesta, aquests, aquestes; aquella, aquella, aquells, aquelles) es poden usar sense un nom o sintagma nominal explícit, si pel context es dedueix a què fan referència. Per exemple: Aquesta jaqueta et queda molt bé, molt més que no pas aquella.  De vegades [...]
6. Construccions absolutes de participi / 'arribats a aquest punt...', 'dit això...', etc.
Font Fitxes de l'Optimot
tens interès...'). Aquests participis solen aparèixer a principi de frase (tot i que també és possible trobar-los al final o al mig de l'oració) i concorden amb l'element que els segueix. De vegades, es reforcen amb les expressions un cop o una vegada. Per exemple: Un cop arribats a aquest punt, toca [...]
7. pasterejar
Font Diccionari de la llengua catalana de l'Institut d'Estudis Catalans (2a edició)
Fer pactes, contemporitzar, per motius més o menys blasmables. Aquest, quan li convé, pastereja amb qualsevol.  [...]
8. ermar
Font Diccionari de la llengua catalana de l'Institut d'Estudis Catalans (2a edició)
Deixar erm. Aquest any hem ermat aquest camp i l'any que ve hi plantarem blat. Esterilitzar 1  [...]
9. pondre
Font Diccionari de la llengua catalana de l'Institut d'Estudis Catalans (2a edició)
[quant a la flexió, com respondre] Una femella d'animal ovípar, especialment d'ocell, fer (els ous). La gallina ha post un ou. Les gallines no li ponen. a aquest, totes li ponen A aquest, tot li va bé. Un astre, passar a sota l'horitzó. El sol s'ha post.  [...]
10. est 2 -a
Font Diccionari de la llengua catalana de l'Institut d'Estudis Catalans (2a edició)
[pl. estos estes] Aquest  [...]
Pàgines  1 / 727 
Pàgina  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  Següent >>