Resultats de la cerca bàsica: 2,889

Fitxes de l'Optimot
1. 'arrel de', 'a rel de' o 'arran de'?
Font Fitxes de l'Optimot
2. 'treuria' o 'trauria'? / 'neixerà' o 'naixerà'? / Verbs amb 'a' o 'e' en l'arrel: 'treure' o 'traure', 'néixer' o 'nàixer' i 'jeure' o 'jaure'
Font Fitxes de l'Optimot
Hi ha alguns verbs de la segona conjugació que tenen a l'arrel la vocal e en parlars orientals i en alguns de nord-occidentals, i en canvi, tenen la vocal a en parlars occidentals, especialment els valencians: treure/traure, néixer/nàixer, jeure/jaure, heure/haure i péixer/pàixer.  En aquests [...]
3. bé immoble, bé arrel, bé seent / Com es diu bien raíz en català?
Font Fitxes de l'Optimot
Àrea temàtica Dret
bé immoble bé arrel bé seent En l'àmbit jurídic el terme per designar un 'bé que consisteix en terres i possessions, que tenen una situació fixa i no poden ser desplaçats sense malmetre's' és bé immoble. També es poden fer servir les formes bé arrel i bé seent com a termes secundaris. Els [...]
4. 'cullirà' o 'collirà'? / 'escupia' o 'escopia'? / Verbs amb 'o' o 'u' en l'arrel: 'collir', 'cosir', 'escopir', 'sortir' i 'tossir'
Font Fitxes de l'Optimot
Les formes dels verbs collir, cosir, escopir, sortir i tossir (i derivats: acollir, escollir, recollir; descosir; ressortir, sobresortir...) presenten una u quan la síl·laba tònica recau en l'arrel i una o en tots els altres casos. Per exemple, les formes següents tenen l'arrel tònica: cull [...]
5. Timbres oberts i tancats de e i o tòniques sense accent
Font Fitxes de l'Optimot
La o d'alguns monosíl·labs o de mots en què aquesta vocal apareix a la primera síl·laba és oberta. Així, hi ha uns quants mots que es pronuncien amb o oberta en la majoria de parlars, mentre que uns quants mots amb el diftong ou i diversos cultismes presenten vacil·lació en la pronúncia. o [...]
6. Participi d'alguns verbs acabats en '-ènyer': 'estrenyut' o 'estret'?
Font Fitxes de l'Optimot
Hi ha verbs de la segona conjugació com constrènyer, estrènyer, restrènyer, etc. que fan el participi afegint la terminació -t a una arrel acabada en vocal. Per exemple: constret (i no constrenyut) estret (i no estrenyut)  restret (i no restrenyut)  [...]
7. Participi d'alguns verbs acabats en '-oldre': 'absolgut' o 'absolt'?
Font Fitxes de l'Optimot
Els verbs de la segona conjugació absoldre, coldre, dissoldre, exsoldre, moldre, resoldre i toldre (i derivats) fan el participi afegint la terminació -t a l'arrel acabada en l. Per exemple: absolt (i no absolgut) dissolt (i no dissolgut) molt (i no molgut) resolt (i no resolgut)  [...]
8. Conjugació dels verbs 'dir' i 'dur'
Font Fitxes de l'Optimot
verbal, sinó a l'arrel del verb i per això no es considera de la tercera conjugació, sinó de la segona.  [...]
9. Funcions de la dièresi / Novetats ortogràfiques
Font Fitxes de l'Optimot
la dièresi.) 3. Els derivats de mots que porten dièresi. Per exemple, des-ca-fe-ï-nat porta dièresi perquè ve de ca-fe-ï-na, que també en porta. 4. Els cultismes derivats acabats amb els sufixos -isme, -itat, -itzar i similars porten dièresi en l'arrel perquè es trenca el diftong del mot primitiu [...]
10. Adjectius amb el sufix '-able', '-ible'
Font Fitxes de l'Optimot
El sufix -ble, amb les variants -able, -ible, es pot adjuntar a un verb (o a una arrel culta) per obtenir-ne un adjectiu, el qual indica la possibilitat que una cosa pugui fer o rebre allò que expressa el verb. Per exemple: Li agrada jugar en els castells inflables. (de inflar: 'que es pot inflar [...]
Pàgines  1 / 289 
Pàgina  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  Següent >>