Resultats de la cerca bàsica: 3

1. aviam
Font Fitxes de l'Optimot
2. 'nem (anem), 'nar (anar), 'viam (aviam) / Elisions en el discurs oral: ús de l'apòstrof
Font Fitxes de l'Optimot
En el llenguatge oral, especialment quan el registre és col·loquial, sovint s'elideixen una o més lletres d'algunes paraules. Per marcar aquestes elisions en textos escrits que reprodueixen la llengua oral, es fa servir l'apòstrof. Per exemple: Va, 'nem a dormir, que demà no ens aguantarem! Hi va [...]
3. Relatiu locatiu: 'on', 'en què', 'en el qual' / 'on' o 'a on'? / Nova gramàtica
Font Fitxes de l'Optimot
on farà la declaració. Aviam (a) on ens portarà avui. Quan s'indica una localització, a banda del relatiu on, també es pot fer servir en què o en el qual (en la qual, en els quals, en les quals), excepte si l'antecedent és un nom propi de lloc. Per exemple: La casa on / en què / en la qual viu és [...]