Resultats de la cerca castellà-català: 38

1. callar
Font Diccionari català-castellà d'Enciclopèdia Catalana (4a edició)
v intr 1 callar, callarse pron. 2 fig callar, callarse pron. Callar el mar, els ocells, callar el mar, los pájaros. 3 a callar! fam ¡a callar!4 calla! [exclamació] ¡calla!, ¡calle! Calla... si avui és diumenge!, ¡calla... si hoy es domingo!5 callar i fer la seva callar y apañar, obrar a [...]
2. callar (castellà)
Font Diccionari castellà-català d'Enciclopèdia Catalana (4a edició)
3. 'No es calla mai' o 'No calla mai'? / 'S'ho calla tot' o 'Ho calla tot'? / callar (règim verbal)
Font Fitxes de l'Optimot
El verb callar, en el sentit de 'no parlar, no dir res, guardar silenci', és intransitiu i no és acceptable utilitzar-lo pronominalment. Per exemple: No hi va haver manera que callés (i no es callés). Calleu ja i deixeu-me treballar (i no calleu-vos). En canvi, el verb callar és transitiu quan [...]
4. Preposició 'de' seguida d'infinitiu en funció de complement directe
Font Fitxes de l'Optimot
Hi ha verbs que poden portar una oració subordinada substantiva d'infinitiu. Quan aquesta oració d'infinitiu fa de complement directe, generalment la preposició de és optativa. Per exemple: Li van aconsellar (de) callar, Els han aconsellat (de) presentar-s'hi demà. Amb verbs com ara assajar, dir [...]
5. 'a dormir' o 'ves a dormir'?, 'a destacar' o 'cal destacar'? / Nova gramàtica / Valor imperatiu de 'a' + infinitiu
Font Fitxes de l'Optimot
La construcció formada per la preposició a seguida d'un verb en infinitiu, quan no depèn de cap verb en forma finita, pren un valor imperatiu. Per exemple: Apa, a dormir! (és a dir, 'aneu a dormir!') Vinga, a callar i a córrer! (és a dir, 'calleu i correu!') A fer bondat! (és a dir, 'feu bondat [...]
6. 'a l'entrar' o 'en entrar'? / 'en'/'al' davant d'infinitiu (valor temporal i causal) / Nova gramàtica
Font Fitxes de l'Optimot
diferenciats: la preposició en seguida d'infinitiu significa 'tan bon punt' (En entrar, tots van callar); en canvi, la contracció al seguida d'infinitiu es fa servir amb el sentit duratiu de 'mentre', propi de la llengua antiga (Al dir aquells mots es va emocionar). Valor causal La preposició en també s'usa [...]
7. desbotar
Font Diccionari català-castellà d'Enciclopèdia Catalana (4a edició)
v intr desembuchar, desbuchar. Ell volia callar, però a la fi ha hagut de desbotar, él quería callar, pero al final ha tenido que desembuchar.  [...]
8. moixoni
Font Diccionari català-castellà d'Enciclopèdia Catalana (4a edició)
interj 1 chitón, punto en boca, silencio, mutis. 2 fer moixoni [callar] callar (o cerrar) el pico, callar (o cerrar, o coser) la boca, hacer mutis.  [...]
9. callantar (castellà)
Font Diccionari castellà-català d'Enciclopèdia Catalana (4a edició)
v tr [acallar] fer callar, tapar la boca.  [...]
10. enmudecer (castellà)
Font Diccionari castellà-català d'Enciclopèdia Catalana (4a edició)
[Se conjuga como: envejecer] v tr 1 fer callar. v intr 2 [perder el habla] emmudir. 3 fig [callar] emmudir.  [...]
Pàgines  1 / 4 
Pàgina  1  2  3  4  Següent >>