Resultats de la cerca criteris: 309

1. Simbols. Principals grups de símbols. Punts cardinals  [PDF, 313 kB]
Font Abreviacions
Criteris lingüístics de la Secretaria de Política Lingüística
2. vehicle de transport amb conductor  [PDF, 313 kB]
Font Abreviacions
Criteris lingüístics de la Secretaria de Política Lingüística
Paraula: vehicle de transport amb conductor Abreviatura: Sigla: VTC Símbol: [...]
3. Equivalències castellà - català. traficar (con) v intr  [PDF, 932 kB]
Font Criteris de traducció de textos normatius del castellà al català
Criteris lingüístics de la Secretaria de Política Lingüística
traficar (con) v intr - traficar (amb) v intr Fer tràfic amb elements il·legals o clandestins. [...]
4. Documentació jurídica. La querella. Fonaments de dret  [PDF, 734 kB]
Font Documentació jurídica i administrativa
Criteris lingüístics de la Secretaria de Política Lingüística
Amb l'encapçalament Fonaments de dret o Fonaments jurídics, s'exposen de manera de la querella en paràgrafs separats i numerats, com en el cas dels fets, amb xifres aràbigues. [...]
5. Equivalències castellà - català. lindar con v intr  [PDF, 932 kB]
Font Criteris de traducció de textos normatius del castellà al català
Criteris lingüístics de la Secretaria de Política Lingüística
lindar con v intr - afrontar amb / confrontar amb v intr Una propietat, un terme, etc., tocar amb un altre. [...]
6. Documentació jurídica. administratiu. Pètita  [PDF, 734 kB]
Font Documentació jurídica i administrativa
Criteris lingüístics de la Secretaria de Política Lingüística
S'inicia amb els verbs demano o sol·licito i, a continuació, es fan constar les peticions concretes que es plantegen. És convenient redactar-les en paràgrafs independents i numerats amb xifres aràbigues per facilitar-ne la lectura. [...]
7. Equivalències castellà - català. so prep  [PDF, 932 kB]
Font Criteris de traducció de textos normatius del castellà al català
Criteris lingüístics de la Secretaria de Política Lingüística
so prep - sota / amb prep Partícula que introdueix la menció a un càstig, una pena, etc., que s'aplicaria en cas de fer allò que s'ha esmentat abans; o una justificació per fer o deixar de fer una cosa. ES: Prohibido alterar el orden público so (o bajo) pena de arresto. So pretexto de intimidad no [...]
8. Documentació jurídica. La querella. Fets  [PDF, 734 kB]
Font Documentació jurídica i administrativa
Criteris lingüístics de la Secretaria de Política Lingüística
Aquest apartat pot tenir com a encapçalament les expressions Exposició de fets, Relació de fets o, simplement, Fets . Com ja s'ha indicat anteriorment, els fets s'han de redactar de manera ordenada, clara i concisa, en paràgrafs independents i numerats amb xifres aràbigues. [...]
9. Sigles. Formació  [PDF, 313 kB]
Font Abreviacions
Criteris lingüístics de la Secretaria de Política Lingüística
conjunció o preposició. En aquests casos, hi sol haver una intencionalitat clara del creador, amb l'objectiu d'obtenir una sigla llegible sil·làbicament (acrònim) o de distingir-la d'altres. PIME petita i mitjana empresa CPNL Consorci per a la Normalització Lingüística Poden incorporar xifres [...]
10. Equivalències castellà - català. con arreglo a loc  [PDF, 932 kB]
Font Criteris de traducció de textos normatius del castellà al català
Criteris lingüístics de la Secretaria de Política Lingüística
con arreglo a loc - conforme a / d'acord amb loc Segons s'estableix a. ES: Con arreglo a la ley, no hay obligación de establecer límites. CA: D'acord amb la llei, no hi ha obligació d'establir límits. [...]
Pàgines  1 / 31 
Pàgina  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  Següent >>