Resultats de la cerca criteris: 15

1. Noms referits a éssers animats. Designacions de càrrecs  [PDF, 175 kB]
Font Criteris de traducció de noms, denominacions i topònims
Criteris lingüístics de la Secretaria de Política Lingüística
2. Funció distintiva. Noms propis referits a persones. Càrrecs oficials i títols nobiliaris  [PDF, 853 kB]
Font Majúscules i minúscules
Criteris lingüístics de la Secretaria de Política Lingüística
en... el comte de Barcelona ha declarat... Carles Gustau, rei de Suècia Cal tenir en compte, però, que quan les designacions dels càrrecs van introduïdes per les formes protocol·làries de tractament que els corresponen, aquestes designacions també s'escriuen amb majúscula inicial (v. punt 7 d'aquest [...]
3. Funció distintiva. Noms propis referits a persones. Formes de tractament o de designació genèrica de persones que precedeixen els noms propis o les designacions de càrrecs  [PDF, 853 kB]
Font Majúscules i minúscules
Criteris lingüístics de la Secretaria de Política Lingüística
S'escriuen amb minúscula inicial. Exemples: santa Maria sant Antoni arc de sant Martí regla de sant Benet sor Caritat fra Ginebró mossèn Alcover el senyor Niubó el professor Carreter el general Escofet el president Havel el bisbe Jubany la ministra Conde el conseller Cullell el síndic Rafael Ribó e [...]
4. Equivalències castellà - català. cargos m pl  [PDF, 932 kB]
Font Criteris de traducció de textos normatius del castellà al català
Criteris lingüístics de la Secretaria de Política Lingüística
cargos m pl - càrrecs m pl Fets delictius que conformen, en conjunt, una acusació. CA: Està acusat de diversos càrrecs. Presentar càrrecs contra algú. Retirar els càrrecs. [...]
5. Equivalències castellà - català. nato -a adj  [PDF, 932 kB]
Font Criteris de traducció de textos normatius del castellà al català
Criteris lingüístics de la Secretaria de Política Lingüística
nato -a adj-nat nada adj Dit dels títols o càrrecs que es tenen pel sol fet de tenir-ne un altre. [...]
6. Equivalències castellà - català. exoneración f  [PDF, 932 kB]
Font Criteris de traducció de textos normatius del castellà al català
Criteris lingüístics de la Secretaria de Política Lingüística
exoneración f - exempció f / exoneració f Acció d'exonerar; allò de què s'exonera. CA: Exempció fiscal. Exoneració dels càrrecs. [...]
7. Equivalències castellà - català. requisitorio m  [PDF, 932 kB]
Font Criteris de traducció de textos normatius del castellà al català
Criteris lingüístics de la Secretaria de Política Lingüística
requisitorio m-requisitori m / requisitòria f Document o discurs del fiscal en què s'enumeren els càrrecs contra un acusat i on es pot indicar la pena demanada. [...]
8. Documentació administrativa. La invitació. Destinació  [PDF, 734 kB]
Font Documentació jurídica i administrativa
Criteris lingüístics de la Secretaria de Política Lingüística
. Els destinataris d'un ofici poden ser particulars, càrrecs i institucions. Així, en els l'ocupa, o bé directament a l'organisme. En aquest darrer cas se simplifica la infor- mació que s'ha de conèixer. Cal saber a quin organisme ens adrecem, però no cal conèixer necessàriament l'estructura orgànica i [...]
9. FORMES GENÈRIQUES  [PDF, 96 kB]
Font Guia d'usos no sexistes de la llengua
Criteris lingüístics de la Secretaria de Política Lingüística
2.2 FORMES GENÈRIQUES PER A NOMS DE PROFESSIONS, TITULACIONS I CÀRRECS Cal promoure uns usos lingüístics que incloguin homes i dones, sobretot en les referències genèriques a professions, oficis, càrrecs o funcions. Exemple El col·lectiu de mestres d'educació infantil demana millores salarials en [...]
10. FORMES DOBLES  [PDF, 96 kB]
Font Guia d'usos no sexistes de la llengua
Criteris lingüístics de la Secretaria de Política Lingüística
substantiu. Exemple Notícia per al funcionari/ària afectat per la sanció administrativa en comptes de Notícia per al/per a la funcionari/ària afectat/ada per la sanció administrativa . Casos 1. En el cas de termes compostos que designen professions, oficis i càrrecs, és convenient utilitzar formes dobles per [...]
Pàgines  1 / 2 
Pàgina  1  2  Següent >>