Resultats de la cerca criteris: 1,023

1. Documentació administrativa. La carta. Identificació de l'organisme  [PDF, 734 kB]
Font Documentació jurídica i administrativa
Criteris lingüístics de la Secretaria de Política Lingüística
2. Documentació administrativa. La carta. Criteris generals de redacció  [PDF, 734 kB]
Font Documentació jurídica i administrativa
Criteris lingüístics de la Secretaria de Política Lingüística
Com hem vist a la definició, la carta pot tractar de més d'un tema, i aquests poden ser molt variats segon si es tracta de relacions personals, comercials o administratives. Les breus explicacions que tot seguit us exposarem afecten principalment, però no exclusivament, les cartes pròpies de la [...]
3. Documentació administrativa. La carta. Comiat  [PDF, 734 kB]
Font Documentació jurídica i administrativa
Criteris lingüístics de la Secretaria de Política Lingüística
El comiat, com la fórmula de salutació, també presenta un seguit de variants. Cal que hi hagi, però, una correlació entre la fórmula de salutació i la de comiat, que a la vegada han de ser adequades al to general del document. Entre les possibles fórmules de comiat, us detallem les següents [...]
4. Documentació administrativa. La carta. Exemple  [PDF, 734 kB]
Font Documentació jurídica i administrativa
Criteris lingüístics de la Secretaria de Política Lingüística
Capçalera Sr. Andreu Cervera i Puig C. Sepúlveda, 57, 3r 2a 08015 Barcelona Senyor, En resposta a la vostra carta del 17 de febrer, en primer lloc, em plau felicitar-vos per l'interès que demostreu per la llengua catalana. Pel que fa a obres de consulta sobre l'ús de les majúscules i les minúscules [...]
5. Documentació administrativa. La carta. Cos  [PDF, 734 kB]
Font Documentació jurídica i administrativa
Criteris lingüístics de la Secretaria de Política Lingüística
A part dels criteris generals de redacció expressats i com a tret que afecta tot el text de la carta, convé recordar que des del primer moment cal definir el to de relació entre els comunicants. Aquest to, que sempre s'ha de moure en un nivell de formali- tat, pot ser solemne, respectuós o cordial [...]
6. Documentació administrativa. La carta. Salutació  [PDF, 734 kB]
Font Documentació jurídica i administrativa
Criteris lingüístics de la Secretaria de Política Lingüística
Cal ajustar la fórmula de salutació al to de la relació que s'expressi en el cos de la carta. Les fórmules més habituals són les següents: Distingit senyor, distingida senyora . És adequada per a comunicacions solemnes i de màxima consideració. . És la més general i a la vegada és respectuosa i [...]
7. Documentació administrativa. La carta. Definició  [PDF, 734 kB]
Font Documentació jurídica i administrativa
Criteris lingüístics de la Secretaria de Política Lingüística
La carta és una comunicació escrita de caràcter interpersonal de contingut general, no prevista en la tramitació d'un procediment administratiu. [...]
8. Documentació administrativa. La carta. Datació  [PDF, 734 kB]
Font Documentació jurídica i administrativa
Criteris lingüístics de la Secretaria de Política Lingüística
Si el paper de carta du impresa l'adreça i la localitat ja hi figura, se'n pot prescindir i la datació es pot reduir a expressar el dia, el mes i l'any. Si no és així, cal indicar primer la localitat i després d'una coma, la data. Igual que l'ofici, la carta té un sistema de datació doble pel que [...]
9. Documentació administrativa. La carta. Signatura  [PDF, 734 kB]
Font Documentació jurídica i administrativa
Criteris lingüístics de la Secretaria de Política Lingüística
L'estructura més habitual de la signatura d'aquest document és la següent: ? rúbrica ? nom i cognoms ? càrrec A diferència de l'ofici, la carta, com que és un document interpersonal, dóna prefe- rència a la persona i el càrrec se situa en aposició, en darrer lloc, i, per tant, no s'ha d'introduir [...]
10. Documentació administrativa. La carta. Destinació  [PDF, 734 kB]
Font Documentació jurídica i administrativa
Criteris lingüístics de la Secretaria de Política Lingüística
Els destinataris d'una carta tant poden ser particulars com institucions o organitzaci- ons. Aquests destinataris es poden identificar de manera completa o reduïda. Quan els destinataris s'identifiquen de manera completa, la informació és la mateixa que apareix en una adreça d'un sobre i és [...]
Pàgines  1 / 103 
Pàgina  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  Següent >>